خانه » همه » مذهبی » ابلیس از بهشت رانده شد بعدا چطور آدم را وادار به خوردن ممنوعه در بهشت کرد و خود را به صورت مار در بهشت در آورد؟!

ابلیس از بهشت رانده شد بعدا چطور آدم را وادار به خوردن ممنوعه در بهشت کرد و خود را به صورت مار در بهشت در آورد؟!

ابلیس از مقام خود رانده شد و قرب الی الله را از دست داد ولی بهشتی که آدم در آغاز خلقت در آن بود بهشت برآمده از عمل صالح مانند بهشت اخروی نبود و شیطان نیز امکان راه یابی در آن را داشت.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد