دانلود کتاب های امتحان شده

استاد محمد مهدی کبیر

09118083964 :  استاد علوم غریبه

 

اذن خدا و ذهن خوانی

خدای متعال اسرار دیگران را حفظ مینمایند . لذا چنین فرضی محال است . ذهن خوانی یک نوع تمرین و تجربه از شناخت رفتاری دیگران است و به اشتباه تصور شده که ذهن خوانی کشف مطالب نهان و اسرار ذهنی دیگران است . اذن خدای متعال در امور متفاوت از تلاش خلاف شرع ما برای کشف اسرار دیگران است .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

تازه ترین ها