خانه » همه » مذهبی » از نظر اسلام، یک خانم در صورت مواجهه با تیکه و کنایه یک نامحرم مثلا در خیابان در صورتی که کسی همراهش نباشد چه واکنشی باید نشان دهد؟

از نظر اسلام، یک خانم در صورت مواجهه با تیکه و کنایه یک نامحرم مثلا در خیابان در صورتی که کسی همراهش نباشد چه واکنشی باید نشان دهد؟

از ارتباط و حُسن اعتماد شما با «مجموعه پرسمان» صمیمانه تشکر می کنیم. بسیاری از افرادی که باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران می شوند به مشکلات روانی مانند ضعف شخصیت، حسادت و دیگر آزاری دچار هستند و شاید شروع مزاحمت های این افراد با کلمات و رفتارهای فریبنده به ظاهر، زیبا، عاشقانه و همراه با ادب جلوه کند، اما این دامی از سوی آن هاست تا بتوانند به هدف خود که ارضای غرایز نفسانی و سرپوش گذاشتن بر ضعف شخصیت یا کمبودهای خود است، برسند.
حتی ممکن است افراد مزاحم برای جلب نظر طرف مقابل شان و وادار کردن وی به ارتباط دست به خودکشی تصنعی یا واقعی بزنند و یا با تهدید و تطمیع سعی در برقراری ارتباط نمایند. حتی ممکن است به دیگر آزاری روی بیاورند و مزاحمت خیابانی نمایند و یا دست به انتقام گیری بزنند و بکوشند آبرو حیثیت طرف مقابل را خدشه دار سازنند.
بهترین عکس العمل در مقابل افرادی که سعی در مزاحمت خیابانی و ارتباط گیری دارند «بی اعتنایی و بی توجهی» است. پس توصیه می شود، با بی اعتنایی و عدم پاسخ دهی از کنار فرد مزاحم، بگذرید و به هیچ عنوان به او توجه نکنید حتی به نظر ما، هر گونه بد و بیراه گفتن و فحش دادن، تندی کردن، از خود واکنش نشان دادن، عصبانیت و… یک نوع توجه منفی تلقی می شود و فرد مزاحم به همین مقدار هم در مراحل اولیه قانع است؛ پس سعی کند از این کارها در مراحل اولیه پرهیز کنید، معمولاً افرادی که برای دیگران ایجاد مزاحمت می کنند تشنه توجه و پاسخ فرد هستند؛ حتی اگر این پاسخ به شکل توهین باشد؛ بنابراین بهترین عکس العمل در مقابل مزاحمان، سکوت و جواب ندادن با رفتاری همراه با وقار و عزت نفس است. به طور حتم وقتی او هیچ گونه توجه و پاسخی از جانب شما دریافت نکند، به تدریج خسته و درمانده و مأیوس می شود و دست از سر شما بر می دارد و شما را رها می کند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد