خانه » همه » مذهبی » انجام عمل جنسی به جز بچه دار شدن و یک لذت حیوانی، دیگر چه فایده ای دارد؟

انجام عمل جنسی به جز بچه دار شدن و یک لذت حیوانی، دیگر چه فایده ای دارد؟

انسان موجودی دو بعدی است بعد جسمانی و بعد روانی. این دو بعد تأثیر و تأثر متقابل روی یکدیگر دارند. انسان سالم کسی است که به هر دو بعد خود توجه کرده و نیازمندی های هر یک را به طور متعادل و صحیح و مناسب پاسخ دهد و ارضاء کند و اگر به یکی از این دو بعد فقط توچه کند و از بعد دیگر غفلت کند به کمال انسانی خود دست نمی یابد و ناقص خواهد شد. بعد جسمانی انسان مثل بعد روانی و روحی انسان نیازهایی دارد. مثل نیاز به غذا، آب، هوا، جنس مخالف و غیره که افراط و تفریط در پاسخ دادن به آن، انسان را دچار چالش می کند و تأثیر عمیقی بر روح او نیز می گذارد. پس برای رسیدن به قله های معنوی و روحی باید بدن را سالم نگه داشت و نیازهای بدنی و جسمانی را تأمین کرد. بنابراین عمل جنسی که پاسخ به غریزه جنسی انسان است و در تمام انسانها نیز بدون استثناء وجود دارد، ظاهری دارد و باطنی. ظاهرش همان که شما می گوئید یک لذت جنسی و حیوانی است همان طور که خوردن و آشامیدن یک لذت جسمانی و بدنی را به دنبال دارد. ولی همان طور که با خوردن و آشامیدن، یک لذت و آرامش روانی به دنبال دارد. لذت جنسی از عمل جنسی نیز، آرامش روانی را به دنبال می آورد و آن باطن کار است. به همین خاطر است که در بحث آسیب شناسی روابط خانوادگی و عاطفی زن و شوهرها به اثبات رسیده است که زنان و مردانی که در عمل جنسی خود موفق نباشند و به روش صحیح عمل نکنند دچار مشکلات عاطفی و خانوادگی می شوند و برخی از طلاق ها ناشی از لذت جنسی نداشتن زن و شوهرها از عمل جنسی خود است به عبارت دیگر عمل جنسی ناموفق موجب به هم ریختن آرامش روانی خانواده زن و شوهرهاست. این مطلب را به آسیب شناسی خانواده ها و عوامل طلاق زن و شوهرها مراجعه کنید.
نکته دوم برا ی ازدواج و تشکیل خانواده سه هدف را ذکر کرده ا ند که عبارتند از: تسکین، تکمیل و تولید، ازدواج مایه آرامش است همان طور که قرآن می فرماید … لتسکنوا الیها … علاوه بر این با ازدواج هر یک از مرد و زن به تکمیل شخصیت خود می پردازند و به کمال انسانی خود دست می یابد و فلسفه سوم ازدواج تولید مثل است که بدین وسیله نسل انسان باقی می ماند. اگر ازدواج و تولیدمثل نباشد یعنی اگر عمل جنسی انجام نگیرد، نسل انسان پس از مدت کوتاهی منقرض خواهد شد پس خدف سوم ازدواج بقاء نسل انسان است. این سه هدف را در کنار همدیگر می توان ملاحظه کرد. پس عمل جنسی تنها یک هدف جسمی و جنسی ندارد بلکه اهداف مقدسی و دراز مدت تری دارد که به آن اشاره شد.
نکته سوم آنکه اگر چنانچه میل جنسی صرفا یک عمل حیوانی باشد و پایین تر از شأن و منزلت انسانی است. پس چرا تمام انبیاء و اوصیاءالهی مقربین درگاه الهی، صلحا و … همه و همه به این عمل مبادرت کرده اند. پیامبراکرم(ص) وهر یک از ائمه اطهار(ع) که خود در اوج انسانیت و کمال معنوی قرار داشتند این عمل را داشته اند. راستی اگر آنها این عمل را دون شأن انسانی خود می دانستند، فرزندانی نداشتند و پاکانی همچون ائمه اطهار(ع) و فرزندان کاملی نداشتند و هدایت گر انسانها را نداشتیم. علاوه بر این پیامبراکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) با بیانات متعددی برای عمل جنسی ثواب و ارزش معنوی قائل بودند و با مراجعه به روایات زیادی که در این زمینه آمده است معلوم می شود اگر کسانی قصد قربت کنند و برای تولید انسانهای صالح و مصلح اقدام به عمل جنسی کنند ثواب زیادی خواهند برد. پس باطن این عمل الهی و مناسب با شأن انسانی است.
در هر صورت انسان با این خصوصیاتی که خلق شده کمالش از همین راه تأمین می شود وراه جایگزین ندارد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد