دانلود کتاب های امتحان شده

انحرافات دکتر سروش

در طول چندین سال شخصیتهای بزرگ اسلامی ومتفکران همچون آیات عظام سبحانی، مکارم شیرازی و… به انحرافات دکتر سروش پاسخهای متقن داده اند که می توان به آنها مراجعه نمود .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد