خانه » همه » مذهبی » ایا این صحت دارد که نسل بعد از حضرت یوسف از برادرش لاوی یا بنیامین بوده اگر صحت دارد علتش چه بوده؟

ایا این صحت دارد که نسل بعد از حضرت یوسف از برادرش لاوی یا بنیامین بوده اگر صحت دارد علتش چه بوده؟

در منابع و مآخذ پیامبرانی دیده می شوند که از نسل یوسف هستند مانند یوشع بن نون بن افرائیم بن یوسف بن یعقوب، پیامبری بود که جانشین و وصی حضرت موسی(ع) به شمار می آمد.[1] علاوه بر این در گزارشی یکی دیگر از نوادگان افرائیم بن یوسف به پیامبری رسیده است.[2] همچنین پیامبری به نام یسع از نوادگان افرائیم بن یوسف وجود داشته است(3 )
این که گفته می شود به دلیل کم احترامی به پدر ، پیامبری از نسل حضرت یوسف برداشته شده است، سخنده درستی نیست.
پی نوشتها
[1] أحکام القرآن، ج 3، ص: 1244؛ ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 3، ص: 76
[2] البدایةوالنهایة،ج 1،ص:221
[3] الطبقات الکبرى،ج 1،ص:46المحبر،ص:388؛ المنتظم،ج 1،ص:385
( پایگاه اطلاع رسانی حوزه )

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد