خانه » همه » مذهبی » ایا سلمان فارسی در جنگ بدر و احد و همچنین در جنگ های پس از خندق شرکت داشته است؟

ایا سلمان فارسی در جنگ بدر و احد و همچنین در جنگ های پس از خندق شرکت داشته است؟

سلمان می گوید: بردگى میان من و شرکت در جنگ بدر و غزوه احد مانع شد. روزى پیامبر فرمود: با صاحب خود مکاتبه کن تا تو را آزاد کند.[1]با صاحبم مکاتبه کردم، پیامبر به مسلمانان امر فرمود تا مرا در پرداخت قیمتم یارى کنند، در پرتو عنایت خدا آزاد گردیدم و به عنوان یک مسلمان آزاد زندگى کردم و در جنگ خندق و سایر جنگهاى اسلامی‌‌ شرکت نمودم.[2]پاورقی1-مکاتبه عبارت است از این که برده با صاحب خود قرار داد ببندد که: هر وقت قیمت خود را به صاحبش بپردازد، آزاد گردد و از آن پس آزادانه کار کند تا مبلغ مورد توافق را تأمین نماید و چون این قرارداد را می‌‌نوشتند، مکاتبه نامیده شده است.
2-این حدیث که با مختصر تصرف از سلمان فارسى نقل گردید خود او آن را براى ابن عباس حکایت کرده و ابن سعد در کتاب الطبقات الکبرى، ج4، ط بیروت نقل نموده است.( دانشنامه اسلام)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد