خانه » همه » مذهبی » بااینکه یکی ازدوسلام اخرنمازواجب است اگریک نفربدون قصداینکه باکدام سلام نمازراتمام کندبعدازخواندن سلام دوم(السلام علیناوعلی….)ونرسیده به سلام سوم حدثی ازاوسرزند..تکلیف نمازش چیست؟

بااینکه یکی ازدوسلام اخرنمازواجب است اگریک نفربدون قصداینکه باکدام سلام نمازراتمام کندبعدازخواندن سلام دوم(السلام علیناوعلی….)ونرسیده به سلام سوم حدثی ازاوسرزند..تکلیف نمازش چیست؟

به نظر امام و رهبری وآیت الله وحید خراسانی با گفتن سلام اول به قصد سلام نماز، ازحالت نماز خارج شده است و نمازش با حدث بعدی صحیح است .توضیح المسائل مراجع،مسئله1105

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد