خانه » همه » مذهبی » باعرص سلام و ادب . عزاداری هاتون قبول حق .لطفا منبع این حدیث را بیان فرمایید امام صادق (ع) دعای معرفت را در دوران غیبت سفارش فرمودند تا به وسیله این دعا شناخت خدا، پیامبر و امام را طلب کنیم که محتوای دعای معرفت بدین شرح است: «اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی».

باعرص سلام و ادب . عزاداری هاتون قبول حق .لطفا منبع این حدیث را بیان فرمایید امام صادق (ع) دعای معرفت را در دوران غیبت سفارش فرمودند تا به وسیله این دعا شناخت خدا، پیامبر و امام را طلب کنیم که محتوای دعای معرفت بدین شرح است: «اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی».

این دعای مشهور و با مضامین عالی در حقیقت متن حدیث معتبر و صحیح السندی که زارة بن اعیُن از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام از ایشان نقل کرده اند و در منابع حدیثی زیر وارد شده است:- الکافی، جلد 1، صفحه 342، کِتَابُ اَلْحُجَّةِ، بَابٌ فِی اَلْغَیْبَةِ؛- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار علیهم السلام , ج 92 , ص 326 به نقل از کتاب اکمال الدین ( کمال الدین و اتمام النعمه) شیخ صدوق رحمت الله علیه؛
– جمال الأسبوع بکمال العمل المشروع , جلد 1 , صفحه 520، فصل 57؛
– مرآةالعقول علامه مجلسی، جلد 4، ص 59، با تصحیح جعفر حسینی و علی آخوندی؛
– کتاب الغیبة (للطوسی) , جلد 1 , صفحه 333 در باب علت های مانع ظهور؛
– إعلام الوری بأعلام الهدی , جلد 2 , صفحه 237؛
– کتاب الغیبة (للنعمانی) , جلد 1 , صفحه 166؛
– البلد الأمین، شیخ ابراهیم بن علی عاملی کفعمی (متوفای ۹۰۵ق)، صاحب کتاب معروف مصباح کفعمی جلد 1 , صفحه 306،
– مصباح المتهجد، شیخ طوسی, جلد 1 , صفحه 411؛
– و … .
و چندین منبع معتبر حدیثی دیگر این روایت مشهور را نقل کرده اند و مؤمنین نیز حسب دستور ائمه معصومین (علیهم السلام) آنرا به صورت مستمر و مدوام می خوانند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد