خانه » همه » مذهبی » بانوان در بهشت در چه صورتی ظاهر می شوند؟ آیا حورالعین همان بانوان مؤمن دنیا هستند؟

بانوان در بهشت در چه صورتی ظاهر می شوند؟ آیا حورالعین همان بانوان مؤمن دنیا هستند؟

در قرآن مجید این بشارت داده شده است که مؤمنان در صورتى که همسران و فرزندانشان نیز مؤمن باشند در کنار یکدیگر خواهند بود. 1. «ادخلوا الجنّة انتم و ازواجکم تحبرون؛ وارد بهشت شوید شما و همسرانتان در نهایت شادباشى»، (سوره زخرف، 70). علامه طباطبایى در ذیل آیه شریفه مى گوید: منظور از زوج همان زنان با ایمانى هستند که در دنیا بودند، (تفسیر المیزان، 18 / ص 129). 2. «هم و ازواجهم فى ظلال على الارائک متکؤن؛ آنها و همسرانشان در سایه هاى قصرها و درختان بهشتى بر تختها تکیه کرده اند»، (یس / 56).

2.آیاتى که داخل شدن همسران صالح را به بهشت وعده داده شده است. از جمله:

الف. «ربّنا و ادخلهم جنات عدن التى وعدتهم و من صلح من ءابائهم و ازواجهم و ذرّیاتهم انک انت العزیز الحکیم؛ پروردگارا، آنان را به باغهاى جاوید که وعده شان داده اى با هر که از پدران و همسران و فرزندانشان که به صلاح آمده اند داخل کن؛ زیرا تو خود ارجمند و حکیمى»، (سوره مؤمن / 8).

ب. «جنات عدن یدخلونها و من صلح من ءابائهم و ازواجهم و ذریاتهم…؛ بهشتهاى عدن که آنان با پدران و همسرانشان و فرزندانشان که درستکارند، در آن داخل مى شوند و…»، (رعد / 23). از این آیات استفاده مى شود که زنان و مردانى که در این دنیا همسر یکدیگرند، هرگاه هر دو با ایمان و بهشتى باشند در آنجا به هم ملحق مى شوند. و هم در بهترین شرایط و حالات زندگى مى کنند. و در برخى از نصوص آمده است که همسر با ایمان فرد مؤمن بسیار زیباتر و دلپذیرتر از حوریان بهشتى خواهد بود و این به جهت عبادات و اعمال صالحى است که در این جهان انجام داده است و از مضمون برخى آیات و روایات، چنین بر مى آید که مسأله ى لذت هاى جنسى اختصاص به مردان ندارد؛ بلکه زنان نیز در بهشت مى توانند براى خویش شوهرانى دلخواه برگزینند، (براى آگاهى بیشتر ر.ک: بهشت و حوریان بهشتى، سید محمدجواد حسینى).

علامه طباطبایى(ره) بر این عقیده اند که: دقت و توجه درباره اوصافى که در قرآن مجید براى حور بیان گردیده، چنین استفاده مى شود که مراد از حور طائفه مؤنث باشد. اما این که پس پاداش زنان مؤمن در بهشت چیست؟ در منابع کلامى و روایى چنین آمده که در روز قیامت، اگر مرد زن مؤمن، اهل بهشت بود همو را اختیار مى کند و اگر از اهل جهنّم بود مردى را از میان مردان بهشتى بر مى گزیند. شاید فلسفه این کار این باشد که زن بر خلاف مرد از نظر طبیعت تعددپذیر نیست به همین جهت مردى را انتخاب مى کند. بنابراین، زنان و مردانى که در این دنیا همسر یکدیگرند اگر هر دو اهل ایمان باشند در بهشت به یکدیگر ملحق مى شوند، و از طرفى براى زنان مؤمن در بهشت مردان بهشتى موجود است. چون که لذت هاى بهشت مخصوص مردان بهشت نیست، بلکه کسى که داخل بهشت شود، چه زن و چه مرد، از نعمتها و زیبائیها لذت خواهد برد. قرآن کریم مى فرماید: «… و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذّ الاعین» ؛ در بهشت آنچه دل خواهد و چشم از آن لذت مى برد موجود است، (زخرف / 71). در این امر (لذّت بردن) بین مرد و زن بهشتى فرقى نیست؛ هر کدام از آنها هر نوع لذتى بخواهند برایشان مهیا است و براى زنان بهشتى نیز مردان بهشتى بدلخواهشان هست.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد