خانه » همه » مذهبی » با سلامبنده از یک منبری شنیدم که کسی که به خاطر عذر تیمم بدل از غسل میکند این تیمم فقط کفایت امورات واجبش میکند و با آن نمی تواند مسجد برود.میخواستم بدانم آیا این صحت دارد.

با سلامبنده از یک منبری شنیدم که کسی که به خاطر عذر تیمم بدل از غسل میکند این تیمم فقط کفایت امورات واجبش میکند و با آن نمی تواند مسجد برود.میخواستم بدانم آیا این صحت دارد.

درصورتی که بخاطر عذر شرعی مثل دست رسی نداشتن به اب و حمام , یا ضرر داشتن اب برای بدن ,بجای غسل تیمم کرده باشید تا وقتی عذر برطرف نشده تمام کار هائی را که شرعا نیازبه غسل دارد مانند رفتن به مسجد را می توانید با ان تیمم انجام دهید اما اگر تیمم فقط بخاطر تنگی وقت نمازباشد با ان تیمم فقط همان نماز را می توانید بخوانید و لی کار های دیگرمثل رفتن به مسجد جایز نیست

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد