خانه » همه » مذهبی » با سلام .با توجه به اینکه هدف انسان از ریا بدست اوردن قلوب مردم و توجه مردم به او است ،و با توجه به اینکه عمل نیک باید خالص برای خداوند باشد ،ایا ریا شرک محسوب میشود؟با شکر

با سلام .با توجه به اینکه هدف انسان از ریا بدست اوردن قلوب مردم و توجه مردم به او است ،و با توجه به اینکه عمل نیک باید خالص برای خداوند باشد ،ایا ریا شرک محسوب میشود؟با شکر

الف ) ریا ریا گرفته شده از رؤیت است و تعریف آن عبارت است از: طلب منزلت و مقام در قلب هاى مردم به وسیله عبادات و طاعات خداوند متعال. این گونه ریا که در مقابل اخلاص در نیت مطرح می شود، به لحاظ شرعی شرک در عبادت و حرام است و سبب باطل شدن عبادت نیز مى شود . شخص ریاکار نزد مردم چنین نشان مى دهد که مخلص و مطیع واقعى خداوند است در صورتى که در حقیقت چنین نیست.
ب ) تحقق ریا
در مورد تحقق ریاشرایط زیر لازم است:
1 . تحقق ریا مشروط به قصد ریا است .
2 . وابسته به داشتن غرضى از اغراض دنیوى نظیر کسب محبوبیت نزد مردم و از این طریق کسب ثروت و ریاست بر ایشان مى باشد.
ج ) اقسام ریا
مرحوم ملا احمد نراقی(ره )در کتاب ارزنده معراج السعاده در باره اقسام وانواع ریا می فرماید : ریا بر چند قسم است :
1ـ ریای در اصل ایمان 2ـ ریای در عبادات 3ـ ریای درغیر عبادات
1- ریای در اصل ایمان
عبارت است از اظهار شهادتین به زبان با انکار در دل ؛ و این قسم کفر و نفاق است و در ابتدای اسلام شیوع داشت و در این زمان کم تر یافت می شود .
2 ـ ریای در عبادات
ریای در عبادات بر چند قسم است :
1 . 2 ـ با وجود اعتقاد به خدا و پیامبر در اصل عبادات واجب خود ریا کند ؛ مثل این که در خلوت نماز و روزه و زکات را ترک کند ولی در میان مردم نماز بخواند و روزه بگیرد . این فرد هر چند کافر محسوب نمی شود ولی بدترین مسلمان و نزدیکترین آنها به کفر است .
2 .2 ـ در عبادات واجب ریا نمی کند ولی در عبادات مستحب ریا کار است ؛ مثلا در خلوت نوافل شبانه روز و نماز شب و روزه های مستحب را به جا نمی آورد و بلکه در حضور مردم رغبت به این اعمال و عبادات دارد و نیز مانند بلند گفتن تسبیح و ذکر در مجالس و نیز عیادت بیماران وشرکت درتشییع جنازه به قصد ریا
3 . 2 ـ ریا در وصف عبادات نه در اصل آنها ؛ مثل این که رکوع و سجود و سایر افعال نماز را در حضور مردم به قصد حصول اعتبار بهتر به جا آورد از آن چه در خلوت می کند و مثل این در تعزیه یا ذکر حدیثی گریه به او دست دهد اشک خود را پاک نکند به قصد آن که مردم او را ببینند و امثال اینها .
3ـ ریای درغیر عبادات
ریا در غیر عبادت ، یا در مباحات است مثل تنظیف لباس برای این که مردم او را پاکیزه بدانند یا پوشاندن عیبی از بدن خود تا مردم او را متصف به آن ندانند و یا در محرمات است و آن پنهان نگه داشتن گناهان و عیوب خود است تا مردم او را فاسق ندانند .
قسم اول یعنی ریای در ایمان ، بدترین اقسام ریا و از افراد کفر بلکه از کفر بدتر و شدید تر است . قسم دوم که ریا در عبادات است همه انواع آن حرام و از گناهان عظیم است . اما قسم سوم که ریای در غیر عبادات است بر دو نوع است : یکی در مباحات ؛ یعنی کسی عمل مباحی را مرتکب شود یا ترک کند به جهت تحصیل جاه و اعتبار در نزد مردم یا دفع مذمت و نا خوش آمدن ایشان ، مثل این که از چرکینی جامه خود مضایقه نداشته باشد و لیکن به جهت این که مردم او را پاکیزه و نظیف بدانند جامه خود را نظیف کند و از این قبیل است تزیین لباس به جهت حضور در مجامع و مانند آن . این قسم از ریا مباح و جایز است و گاه ممدوح می گردد . در روایت آمده روزی رسول خدا –ص – می خواست در بین اصحاب خود حاضر شود ، به درون خم آبی نگاه می کرد و عمامه و موهای مبارک خود را می آراست . شخصی حضرت را در این حال دید و پرسید : شما نیز چنین می کنید ؟ فرمود : بله ، به درستی که خدا دوست دارد که بنده هنگام رفتن به نزد برادران خود برای آنها زینت کند . ( محجه البیضاء ، ج6 ، ص 153 ) نوع دوم از ریای در غیر عبادات ، در گناهانی است که از آدمی سر می زند ؛ یعنی پنهان داشتن گناهان خود از مردم و کراهت از اطلاع ایشان بر آنها . این نوع از ریا جایز، بلکه اظهار نمودن معاصی و قبایح خود حرام است و این که گفته اند مقتضای اخلاص آن است که ظاهر و باطن آدمی یکی باشد ، منظور آن است که باطن او به نوعی باشد که در ظهور آن مطلقا قبحی نباشد . (ر. ک : معراج السعاده ، صفت 21 ، ریا )
نکته مهم :
ریا کردن به طور قطع شرک است ولی شرک خفی است و این نوع شرک قابل آمرزش است و به هر مقدار آدمى با توبه و انابه و توکل به خدا در مسیر اخلاص گام دارد و به جای شرک «توحید» و یکتاپرستی را جایگزین آن نماید از این شرک رها می شود، رهایى از این نوع شرک موجب کسب «درجات بهشت» مى شود و از «درکات جهنم» نجات مى یابد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد