خانه » همه » مذهبی » با سلام لطفا بگید تماشای فیلم سکسی حرامه یا مکروه ؟ اگه حتی از روی شهوت باشه ولی فرد مطمین باشه که کار گناهی بعدش نمیخواد مرتکب بشه چی ؟ تاکید میکنم فقط تماشا به این فیلم ها نه چیزه دیگه ای ؟؟؟؟

با سلام لطفا بگید تماشای فیلم سکسی حرامه یا مکروه ؟ اگه حتی از روی شهوت باشه ولی فرد مطمین باشه که کار گناهی بعدش نمیخواد مرتکب بشه چی ؟ تاکید میکنم فقط تماشا به این فیلم ها نه چیزه دیگه ای ؟؟؟؟

دیدن فیلم مبتذل موجب تهییج شهوت وفساد آور است ودر هر صورت حرام است. نگاه به تصاویر و فیلم مستهجن زمینه می شود برای ارتکاب گناهان گوناگون، فیلم های محرک شهوت که بعد از مشاهده آن فرد بیننده را بسوی هواهای نفسانی سوق می دهد این فیلم ها مجاز نیستند، قابل انکار نیست که بخش زیادی از منکرات وفحشا که درجامعه رواج دارددر نتیجه مشاهده فیلم های گوناگون است که جوانان را هیجانی وخیالاتی می کند وبه فساد می کشد، اگر کسی نگران آینده خود است ودین وایمان وآخرت برای او مطرح است باید مراقب باشد محدوده هائی را رعایت کند، دین سخت نیست باید راه دینداری را فرا گرفت .همانگونه که غذای مشکوک به آلوده بودن را مصرف نمی کنید و با اختیار خوداورا دور میریزید نیز باید به خوراکهای فکری که خطرش بیشمار است توجه کنید واین سموم را وارد قلب خود نکنید با دیدن هر فیلم صحنه هایش درذهن می ماند و مرتب بازخوانی می شود و قلب که حقیقت انسان است را تاریک و فاسد می کند و همواره انسان را که مخلوق شریف وبا کرامتی است درحد حیوانیت نگه می دارد.بیشتر فکر کنید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد