خانه » همه » مذهبی » به این شبهه پاسخ دهید اینو خیلی پخش کردن ادعا: هر که با ال علی در افتاد، ور افتاد! حتما این ادعای مضحک اخوندها و پیروان تشیع را شنیده‌اید! این ادعای اسلامگرایان شیعه در صورتی ادا می‌شود که بنا بر ادعای خودشان، تمامی ایمه شیعه بدست خلفای مسلمان کشته شده‌اند! معاویه، یزید و باقی امویان بیش از ۱۰۰ سال حکومت کردند و هیچ ازاری از سوی ال علی به انها نرسید… ازین گذشته، تعداد شیعیانی که به ال علی اعتقاد دارند کمتر از ۸ ٪ از کل مسلمانان می‌باشد و باقی مسلمانان پیرو مخالفین ال علی هستند. باید پرسید: کی، کجا و چگونه ور افتاد؟! این ادعای مضحک نیز جزو اعتقادات خرافی شیعیان قبر پرست است.

به این شبهه پاسخ دهید اینو خیلی پخش کردن ادعا: هر که با ال علی در افتاد، ور افتاد! حتما این ادعای مضحک اخوندها و پیروان تشیع را شنیده‌اید! این ادعای اسلامگرایان شیعه در صورتی ادا می‌شود که بنا بر ادعای خودشان، تمامی ایمه شیعه بدست خلفای مسلمان کشته شده‌اند! معاویه، یزید و باقی امویان بیش از ۱۰۰ سال حکومت کردند و هیچ ازاری از سوی ال علی به انها نرسید… ازین گذشته، تعداد شیعیانی که به ال علی اعتقاد دارند کمتر از ۸ ٪ از کل مسلمانان می‌باشد و باقی مسلمانان پیرو مخالفین ال علی هستند. باید پرسید: کی، کجا و چگونه ور افتاد؟! این ادعای مضحک نیز جزو اعتقادات خرافی شیعیان قبر پرست است.

گمان مبر که به پایان رسید کار مغان هزار باده ناخورده در رگ تاکست!
هنوز کا جهان به پایان نرسیده ببینید هرکه با آل علی در افتاد ور افتاد یا نه؟
در طول تاریخ آیا از امویان و عباسیان به عظمت و علم و بزرگواری یاد میشود یا علی و آل علی؟
این شعر مورد اشاره شما یک مصرع از شعر معروف نسیم شمال است او شعری برای امام رضا(ع) سرود که در آن، مصرعِ «با آل علی هرکه درافتاد ورافتاد» تکرار شده است.
برخی، این شعر را در واکنش به توپ بستن حرم امام رضا(ع) توسط نیروهای روسیه دانسته‌اند.
متن شعر:
دیشب به سرم باز هوای دگر افتاد
در خواب مرا سوی خراسان گذر افتاد
چشمم به ضریحِ شَهِ والا گهر افتاد 
این شعر همان لحظه مرا در نظر افتادبا آل علی هرکه درافتاد ورافتاداین قبرِ غَریب الغُربا خسرو طوس است 
این قبرِمُغیث الضُّعفا شَمس شُموس است
خاکِ درِ او، مرجعِ ارواح و نفوس است
باید ز رَهِ صدق، بر این خاک در افتادبا آل علی هرکه درافتاد ورافتاداین روضه‌ی پر نور، به جنّت زده پهلو 
مغز مَلَک از عطر نسیمش شده خوشبو
بشنید نسیم سحری رایحه‌ی او 
کز بوی بهشتیش، چنین بی‌خبر افتادبا آل علی هرکه درافتاد ورافتادحـورانِ بهشتی زده‌اند در حرمش صف
خیل ملَک از نور، طبق‌ها همه بر کف
شاهـان به ادب در حرمش گشته مشرف
اینجاست که تاج از سر هر تاجوَر افتادبا آل علی هرکه درافتاد ورافتاداولاد علی شافع یوم عرصات‌اند
دارای مقامات رفیـع الدرجات‌اند
در روز قیامت همـه اسباب نجات‌اند
ای وای بر آن کس که به این آل درافتادبا آل علی هرکه درافتاد ورافتادکام و دهن از نام علی یافت حـلاوت
گل در چمن از نام علی یافت طراوت
هر کس که به این سلسله بنمود عداوت
در روز جزا جایگهش در سقر افتادبا آل علی هرکه درافتاد ورافتادهر کس که به این سلسله پاک جفا کرد
بد کرد و نفهمید و غلط کرد و خطا کـرد
دیدی که یزید از ستم و کینه چه‌ها کرد
آخر به درک رفت و به روحش شرر افتادبا آل علی هرکه درافتاد ورافتادای قبله هفتم که تویی مظهر یاهو
ای حجت هشتم که تویی ضامن آهو
ما جمله نمـودیم به سوی حرمت رو
از عشق تو در قلب و دل ما شرر افتادبا آل علی هرکه درافتاد ورافتاد.
(موسی‌آبادی و دیگران، «جلوه‌های تمثیل و ارسال مَثَل در شعر سید اشرف الدین گیلانی»،
سایت ویکی شیعه )
روایات شیعه و سنی نشان می دهند که حق با علی و آل علی است . هر محقق با انصافی می تواند این مطلب را به دست آورد . برای مثال کتاب الغدیر و احقاق الحق را مطالعه کند .
حال که حق با علی و آل علی است ، به طور طبیعی هر کس با این خاندان که راهشون راه خداست در افتد اهل دوزخ می گردد .
ور افتادن اینجا به معنی شکست نظامی و رسیدن به حکومت دنیایی نیست بلکه اهل عذاب شدن است . امام حسین علیه السلام در بهشت است و یزید در جهنم . علی علیه السلام در بهشت است و دشمنانش در جهنم .
اهل بیت عصمت و طهارت خلیفه الله ند هرکس با آنها دشمنی و عداوت کند خود را مستحق دوزخ و عذاب کرده است!

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد