خانه » همه » مذهبی » تاثیر منفی فرزندان بر انحراف پدر

تاثیر منفی فرزندان بر انحراف پدر

با وسوسه کردن در طمع کردن به قدرت یا جمع کردن مال و منال و نیز توجیهات زیاد و مغالطه‌ها و پوشاندن حق و تحمیل درخواست‌های خود بر پدر خود و مانع موضع‌گیری درست آنها شدن آنها را از مسیر حق جدا کردند .
چنانچه در زمان ما و در طول تاریخ زیاد از این اتفاقات افتاده و می‌افتد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد