خرید سریع بدون ثبت نام

توبه واقعی

دوست گرامی. اگر انسان از مسیر گذشته زندگی خودش که مسیر گناه و عصیانگری بوده پشیمان شود و به سوی خدا با عذر خواهی و استغفار بازگردد و در مسیر بندگی و اطاعت خدا قرار بگیرد و سعی کند گذشته خود را جبران و رضایت خدا را به دست بیاورد، توبه اش واقعی است و در این صورت تمام گناهان گذشته اش پاک می شود. موفق باشید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد