دانلود کتاب های امتحان شده

استاد محمد مهدی کبیر

09118083964 :  استاد علوم غریبه

 

حکم سیگار کشیدن

هر چیزی که برای بدن ضرر داشته باشد استفاده آن حرام است وانجام کار حرام عقوبت اخروی دارد ،بعضی مراجع مثل آیه الله مکارم استعمال سیگار را حرام می داند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

تازه ترین ها