خانه » همه » مذهبی » خفه کردن ۷۰ انسان توسط امام علىعده ای از محدثین و مورخین از امام صادق و نیز از باقر نقل کرده اند: پس از ان که امام على از جنگ جمل با ناکثین و اهل بصره رهایی یافت و پیروزمندانه بازگشت، هفتاد نفر مرد از اهالی هندوستان به حضور وی امدند و پس از ان که اسلام را پذیرفتند و مسلمان شدند، حضرت با زبان هندی با انان سخن میگفت و پاسخ سیوالات انها را به زبان خودشان مطرح میفرمود.و چون کراماتی از ان حضرت مشاهده کردند، مدعی شدند که علی بن ابیطالب خدا است.امام علی اظهار نمود: ای جماعت! انچه را که شما درباره من گمان کرده اید، درست نیست. بلکه من نیز همانند شما بنده ای از بندگان خداوند متعال میباشم.اما انها فرمایشات حضرت را نپذیرفتند و بر گفته خویش اصرار ورزیدند که تو همان خدا هستی، چون همه چیز را میدانی.حضرت از این حرکت خشمگین شد و فرمود:والله! اگر از عقیده و حرف خود برنگردید و توبه نکنید، شما را خواهم کشت. ولیکن انها بر عقیده و حرف خود پافشاری کردند.به ناچار حضرت علی دستور داد تا چند حلقه قنات حفر نموده و انها را از زیر زمین به یکدیگر متصل نمایند، سپس تمامی ان هفتاد نفر را که منکر افریدگار جهان شده بودند داخل قناتها انداختند، و سر قناتها را نیز پوشانند. پس از ان یکی از قناتها را که خالی بود، پر از هیزم نموده و اتش زدند، و چون دود اتش به تمامی قناتها جریان پیدا کرد، تمامی ان هفتاد نفر خفه گشتند و به هلاکت رسیدند. خوب ببینید ایا این منطق و عقل و شعور را میرساند که تنها راه چاره خفه کردن و اعدام وحشیانه این انسانها بوده؟؟ ایا این شخص میتواند همای رحمت و صاحب علم و دانش باشد؟چه تفاوتی میان ایشان با هیتلر یا چنگیز خان وجود دارد؟ منابع : رجال کشی: ص ۱۰۹، ح ۱۷۴،وسایل الشیعه: ج ۲۸، ص ۳۳۵، ح ۲،کافی: ج ۷، ص ۲۵۷، ح ۸ و ۲۳

خفه کردن ۷۰ انسان توسط امام علىعده ای از محدثین و مورخین از امام صادق و نیز از باقر نقل کرده اند: پس از ان که امام على از جنگ جمل با ناکثین و اهل بصره رهایی یافت و پیروزمندانه بازگشت، هفتاد نفر مرد از اهالی هندوستان به حضور وی امدند و پس از ان که اسلام را پذیرفتند و مسلمان شدند، حضرت با زبان هندی با انان سخن میگفت و پاسخ سیوالات انها را به زبان خودشان مطرح میفرمود.و چون کراماتی از ان حضرت مشاهده کردند، مدعی شدند که علی بن ابیطالب خدا است.امام علی اظهار نمود: ای جماعت! انچه را که شما درباره من گمان کرده اید، درست نیست. بلکه من نیز همانند شما بنده ای از بندگان خداوند متعال میباشم.اما انها فرمایشات حضرت را نپذیرفتند و بر گفته خویش اصرار ورزیدند که تو همان خدا هستی، چون همه چیز را میدانی.حضرت از این حرکت خشمگین شد و فرمود:والله! اگر از عقیده و حرف خود برنگردید و توبه نکنید، شما را خواهم کشت. ولیکن انها بر عقیده و حرف خود پافشاری کردند.به ناچار حضرت علی دستور داد تا چند حلقه قنات حفر نموده و انها را از زیر زمین به یکدیگر متصل نمایند، سپس تمامی ان هفتاد نفر را که منکر افریدگار جهان شده بودند داخل قناتها انداختند، و سر قناتها را نیز پوشانند. پس از ان یکی از قناتها را که خالی بود، پر از هیزم نموده و اتش زدند، و چون دود اتش به تمامی قناتها جریان پیدا کرد، تمامی ان هفتاد نفر خفه گشتند و به هلاکت رسیدند. خوب ببینید ایا این منطق و عقل و شعور را میرساند که تنها راه چاره خفه کردن و اعدام وحشیانه این انسانها بوده؟؟ ایا این شخص میتواند همای رحمت و صاحب علم و دانش باشد؟چه تفاوتی میان ایشان با هیتلر یا چنگیز خان وجود دارد؟ منابع : رجال کشی: ص ۱۰۹، ح ۱۷۴،وسایل الشیعه: ج ۲۸، ص ۳۳۵، ح ۲،کافی: ج ۷، ص ۲۵۷، ح ۸ و ۲۳

حدیث بدون تردید ساختگی است چون راوی آخر آن معلوم نیست که چه کسی است . حدیث دارد : ” عن رجل ” از یک کسی . این کس معلوم نیست . راوی قبل از آن شخصی به نام ” کردین بن مسمع بن عبد الملک ” است و این شخص مهمل است و چیزی از او نمی دانیم . راوی قبل از این شخص صالح بن سهل است و از راویان حدیث ساز و دروغ پرداز است . ( به جامع الرواه چاپ دو جلدی ،جلد اول ص 407 و دوم ص 29مراجعه کردم )پس این حدیث ساختگی است . در آثار علامه عسکری هم دیده ام که این حدیث را ساختگی معرفی کرده است ولی یادم نیست در کدام کتابش . حدیثی با این مشخصات از نظر علم حدیث شناسی مورد قبول هیچکس نمی باشد .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد