خانه » همه » مذهبی » خواندن سوره یوسف برای‌ بانوان و زن باردار چه حکمی دارد؟

خواندن سوره یوسف برای‌ بانوان و زن باردار چه حکمی دارد؟

بعضی از مفسرا ن از جمله تفسیر نمونه در آغاز تفسیر سوره یوسف می نویسند :در چند حدیث از تعلیم دادن این سوره به زنان نهی شده است. شاید به این دلیل که آیات مربوطه به همسر عزیز مصر و زنان هوسباز مصر با تمام عفت بیانی که در آن رعایت شده برای بعضی از زنان تحریک کننده باشد و به عکس تاکید شده که سوره نور که مشتمل بر آیات حجاب است به آن ها تعلیم گردد.ولی اسناد این روایات روی هم رفته چندان قابل اعتماد نیست و به علاوه در بعضی از روایات عکس این مطلب دیده می شود و در آن تشویق به تعلیم این سوره به خانواده ها شده است. از این گذشته دقت در آیات این سوره نشان می دهد که نه تنها هیچ نقطه منفی برای زنان درآن وجود ندارد، بلکه ماجرای زندگی آلوده همسر عزیز مصر درس عبرتی است برای همه آن هایی که گرفتار وسوسه های شیطانی می شوند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد