خانه » همه » مذهبی » دانشمندان کشف کرده اندمغزانسان تقریبا ۱۰ثانیه ازاینکه فردخودش ازتصمیمش اگاه شود تصمیم رااتخاذ میکند یعنی تصمیم هایی که دوست داریم خوداگاهانه درموردان بیندیشیم کوتاه زمانی قبل درقسمت ناخوداگاه مورد پردازش نهایی قرارگرفته است واین ناقض اراده ازاداست

دانشمندان کشف کرده اندمغزانسان تقریبا ۱۰ثانیه ازاینکه فردخودش ازتصمیمش اگاه شود تصمیم رااتخاذ میکند یعنی تصمیم هایی که دوست داریم خوداگاهانه درموردان بیندیشیم کوتاه زمانی قبل درقسمت ناخوداگاه مورد پردازش نهایی قرارگرفته است واین ناقض اراده ازاداست

سلام
این مسأله در حوزة نورولوژی و عصب شناسی و دانش مغز و اعصاب یک نظریه خام است و تأیید آن نیازمند شواهد فراوانی است که باید جمع آوری شود. حتی اگر این نظریه تأیید شود، مفهوم تصمیم را از یک رویداد لحظه ای به یک فرایند تبدیل می کند که در آن نیز ما حضور فعال داریم و البته ناقض اراده آزاد انسان نیست.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد