متن آهنگ یاسر بینام خورشید

 

بمیرم برات چی بودی چی ازت میبینم الان

نگاه این دنیا چی به سرت آورد

شدی لفظای لای دفترام بمیرم برت

چقدر ساده و بچگونه ای

فقط دوست داشتی به هر چی که داری

به همه حال بدی به هر بهونه ای

بهت حق میدم اگه پی هر کی رفتی

نه درک رفتارات سخت نی وقتی

بارو بست دید هر کی پر اشکی باز

بعدیشم که اومد تو رو زخمی خواست

بمیرم برات

قلب تو ندیدن که پری از طلا

پس صدایی رو میکنی باور

که میگه ایستگاه آخریم الان

یه جمله از این داداش کوچیکت

مهم نی چقدر مظلوم و آرومی

تو قدرت بخشیدی به جای احترام

یعنی آقایی یعنی خانومی

کنار اشکات یه سینه ست

کنارم آروم میخوابی

کنارت خورشید شد تنم کنارم تا صبح میتابی

کنار اشکات یه سینه ست

کنارم آروم میخوابی

کنارت خورشید شد تنم کنارم تا صبح میتابی

خط به خط نت به نت

زخمات بود مود کلمون

بذار بگن اگه نرسید تهش

ولی وایستاد تو راه قله مرد

همیشه تنهایی پای پیاده

تنهایی صدامو یادت میاره

تو با همه تلخیات تو دلیم بودی

و خوشگله هنوز تو یادم خیالت

بمیرم برات دلت تنگه

اگه نوشته عاشق تو بخون سنگ دل

آخه یهو دیدی واسه هر چی که نداری

اون که دوسش داری ولت کرده

اما تصمیم گرفتی نفهمی اصلا

چشم ببندی رو بگیری ازم

ترجیح دادی که تو رقص باد بغلم بگیری برقصی باهام

کنار اشکات یه سینه ست

کنارم آروم میخوابی

کنارت خورشید شد تنم کنارم تا صبح میتابی

کنار اشکات یه سینه ست

کنارم آروم میخوابی

کنارت خورشید شد تنم کنارم تا صبح میتابی