خانه » همه » مذهبی » درسته که میگن شیطان دربدن انسان وارد میشود؟

درسته که میگن شیطان دربدن انسان وارد میشود؟

شناخت بشر در مورد شیطان فقط از طریق منابع دینی است. بر اساس آیات قرآن و روایات اسلامی شیطان قدرتی برای تسخیر و برتری بر انسان ندارد. مسائل ماورایی مستند معتبر، منطقی و عقلی بجز متون دینی ندارند. ماهیت این مسائل اجازه نمیدهد و نمیتوان دلیل غیر دینی برای آنها پیدا نمود. هر توجیه یا ادعای غیر مستند به مسائل و منابع دینی در خصوص چنان مسائلی دروغی بیش نیست. شیطان از طریق وسوسه انسان به گناه؛ موجب آسیب پذیری ما میشود. انسان و شیطان دو نوع هستیم امکان فلسفی امتزاج دو نوع وجود ندارد. ادعاهای ِفرَقِ شیطان‌پرستی، راه‌هایی برای توجیه رفتارهای خارج از عرف و گاه خلاف قانون آنهاست. مسائل ماورایی توجیه علمی، منطقی یا عقلی هم ندارند. چون بجز متون دینی برای وجود مسائل ماورایی دلیلی وجود ندارد، پس فقط مطالب مستندات دینی در اینخصوص قابل قبول است. ادعای حلول شیطان در انسان، مستندی دینی نداشته و یک ادعای صرف عرفی است.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد