دانلود کتاب های امتحان شده

استاد محمد مهدی کبیر

09118083964 :  استاد علوم غریبه

 

درک معرفت خدا در نماز

دوست گرامی. درست نیست که بگوییم خدا وجود دارد یا ندارد. اصولا این قضیه ناصحیح است. چون خدا همان وجود مطلق و ساری و جاری در تمام کائنان و جهان هستی است و حقیقت وجود به هیچ وجه قابل انکار نیست چون ذات وجود یعنی هستی یعنی وجود داشت و وجود داشتن با وجود نداشتن تناقض دارد و جمع نمی شود پس انکار و یا احتمال وجود نداشتن هم منطقی و معقول نیست. خود شما وجود داری و همه هستی وجود دارد پس وجود قابل انکار نیست. عرفا می گویند این وجود وحدت دارد یعنی یکی بیشتر نیست و ما همه ظهورات آن هستیم. یک وجود واحد احدی است که همه اشیاء و عوالم تجلی او هستند و در آنها متجلی شده است. وجود بی نهایت و با عظمتی که در تمام هستی سریان دارد. در نماز شما همین وجود واحد بی نهایت را که ما در دل آن هستیم و ظهور و فعل و مخلوق آن هستیم را تصور کن و با همه هستی و کائنات مناجات کن و سخن بگو و در برابرش تعظیم کن با رکوع و به پایش بیافت با سجود و اظهار بندگی و خضوع و خشوع کن و لذت ببر و ببین چه آرامشی خواهی داشت. درباره صفات و کمالات وجود هم مطالعه کن و به معرفت وجود راه پیدا کن و از وحدت وجود لذت ببر و مستی معنوی را تجربه کن. همه اینها امکان پذیر است ولی تلاش سلوکی و نظری و عملی هم می طلبد. موفق باشید.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

تازه ترین ها