خانه » همه » مذهبی » در برخی روایات است که در زمان خلفای اول ازادی بیان وجود داشته ایا این صحت دارد؟اگر وجود داشته پس معنای گرفتن بیعت اجباری از حضرت علی (ع)چیست؟

در برخی روایات است که در زمان خلفای اول ازادی بیان وجود داشته ایا این صحت دارد؟اگر وجود داشته پس معنای گرفتن بیعت اجباری از حضرت علی (ع)چیست؟

به این فرمول کلی توجه کنید : هر حکومتی که بر سر کار می آید برای خودش خطوط قرمز دارد و برای هیچکس اجازه داده نمی شود که از آن تجاوز کنند .حکومت باطل و حکومت حق هر دو خطوط قرمز دارند و به مخالفان اجازه تعدی از آن خطوط قرمز را نمی دهند .
حکومت مستبد اصلا حکومت نیست و غیر مقبول است . حکومت عادلانه که مردم آن را بر سر کار می آورند ، چه دینی و چه غیر دینی خطوط قرمز دارد . اگر فرض کنیم ابوبکر را مردم بر سر کار آوردند این حکومت برای خودش خطوط قرمز دارد . بیعت نکردن خط قرمز است ، باید بیعت کنی ، اگر بیعت نکنی این حکومت به خطر می افتد و برای همین اجازه نمی دهند شخصی همانند علی علیه السلام باآن بیعت نکند . او بیعت نکند حکومت نابود می شود .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد