خانه » همه » مذهبی » در جنگ خندق که مردان یهودی بنی قریظه کشته می شوند، ایا بهتر نبود زنان و کودکان انها به دیگر یهودیان خارج از مدینه تحویل داده می شدند؟ اگر گفته شود با کنیز شدن انها، انها با اخلاق اسلامی اشنا و تربیت می شدند، در پاسخ ممکن است گفته شود که بسیار بعید به نظر می رشد که زنان و کودکانی که شوهران و پدرانشان به دست مسلمین کشته شده اند (که البته مستوجب این مجازات بوده اند)، علاقه ای به انها و اداب و دین انها پیدا کنند، علاوه بر این به جز رفتار نیک پیغمبر اکرم و اهل بیت (علیهم السلام)، علی رغم توصیه های ایشان به رفتار نیک با بردگان، بعید است رفتار خشن عرب ان دوره بتواند اداب اسلامی را به نحو احسن نشان دهد.

در جنگ خندق که مردان یهودی بنی قریظه کشته می شوند، ایا بهتر نبود زنان و کودکان انها به دیگر یهودیان خارج از مدینه تحویل داده می شدند؟ اگر گفته شود با کنیز شدن انها، انها با اخلاق اسلامی اشنا و تربیت می شدند، در پاسخ ممکن است گفته شود که بسیار بعید به نظر می رشد که زنان و کودکانی که شوهران و پدرانشان به دست مسلمین کشته شده اند (که البته مستوجب این مجازات بوده اند)، علاقه ای به انها و اداب و دین انها پیدا کنند، علاوه بر این به جز رفتار نیک پیغمبر اکرم و اهل بیت (علیهم السلام)، علی رغم توصیه های ایشان به رفتار نیک با بردگان، بعید است رفتار خشن عرب ان دوره بتواند اداب اسلامی را به نحو احسن نشان دهد.

در صورت صحت این داستان ، پیامبر در مورد آن اسیران از همه کارشناس تر و به خیر و صلاح آنان از همه آگاه تر بود . ما در آن شرایط قرار نداریم تا بفهمیم خیر و صلاح آنان چیست .
علاوه بر این نباید دشمن را از نظر دور داشت بلکه باید همواره مراقب آنان باشید . این اسیران در اختیار مسلمانان باشند بهتر است گرچه مسلمان هم نشوند .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد