در خصوص کتاب «واپسین روزهای محمد» نوشته‌ هاله وردی

اولا تا اصل کتاب و ترجمه دقیق فارسی آن‌را نبینیم و با نگاه عالمانه مطالعه نکنیم هرنوع قضاوت در باره آن سخت است .
ثانیا چنانچه در متن اشاره شده سبک روایتی کتاب آنرا شبیه یک رمان تاریخی کرده است تا خواننده انگیزه بهتری برای مطالعه آن پیدا نماید، لذا بنظر می‌رسد ما با نوعی از نویسندگی مواجه هستیم که احتمالا اهداف خود را پشت نوشته‌هایش پنهان کرده تا تاثیرگذارتر شود.
ثالثا تحلیل مقاطعی از تاریخ برای هرنویسنده‌ای آزاد است به دو شرط :1.اگر مطالب خود را مستند با مدارک قابل قبول ارائه نماید. 2. با مبانی دینی مکتب حقه در تضاد و تعارض نباشد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد