خانه » همه » مذهبی » در داستان های تاریخی داریم افراد با عذر شرعی با ائمه(ع) دیدار می کردند پس به استناد کدام دلیل ورود افراد به حرم آنها جایز نیست؟

در داستان های تاریخی داریم افراد با عذر شرعی با ائمه(ع) دیدار می کردند پس به استناد کدام دلیل ورود افراد به حرم آنها جایز نیست؟

دانستن این نکته ضروری است که مثلا وقتی گفته می شود به دلیل هتک حرمت مسجد و یا حرم معصومین علیهم السلام ورود حائض و جنب حرام است صرفا یک قرارداد اعتباری مانند بالا بردن دست برای احترام در ارتش نیست بلکه به دلیل آثار و نتایج منفی و مضری است که حضور حائض و جنب در حرم معصومین و یا مسجد دارد .
هدف از ورود به حرم معصومین علیهم السلام و یا مساجد و عبادات مختلف مهیا کردن زمینه تکامل و تعالی روحی است و این تعالی و تکامل معلول علل و عوامل معنوی است.
به عنوان مثال برای روشن شدن رابطه علت و معلولی در موردکمالات و ارتباطات معنوی مثالی می زنیم؛ تشنگی یک نیاز جسمی است و به وسیله نوشیدن آب سالم مرتفع می گردد و نوشیدن آب مخلوط به نمک ممکن است اثر معکوس در آن داشته باشد یعنی نوشیدن آب علت برای رفع تشنگی است ولی این آب باید شرائطی داشته باشد و یکی از این شرائط آن است که نباید شور باشد چون ممکن است اثر معکوس بگذارد، شبیه همین رابطه در نیاز ها و روابط معنوی هم وجود دارد یکی از راههای سیراب کردن روح انسان از معنویت حضور در مساجد و حرم معصومین علیهم السلام است ولی این حضور شرائطی دارد که یکی از آنها طاهر بودن انسان از جنابت و حیض است. یعنی همانطور که خوردن آب شور بر تشنگی انسان را رفع نمی کند و اثر معکوس دارد حضور جنب یا حائض در مسجد یا حرم معصومین علیهم السلام هم تشنگی روحی را مرتفع نکرده بلکه اثر معکوس دارد.
1) با تامل در این مقدمه جواب اینکه چرا در زمان حیات معصومین علیهم السلام حضور حائض یا جنب حرام نیست روشن می شود.
علت آن است که همانطور که وجود امام در زمان حیات ،‌ یک وجود مادی و معنوی است ارتباط و تعامل با ائمه علیهم السلام نیز ارتباط دوبعدی مادی-معنوی است و اهداف متفاوت دنیوی ویا معنوی می تواند از ارتباط با ایشان مورد نظر باشد لذا حفظ شروطی که مخصوص کمال روحی و معنوی است (مانند حرمت ورود حائض) در ارتباط مادی و ظاهری با ائمه در زمان حیات به حد حرمت نمی رسد هرچند که ممکن است کراهت داشته باشد ، لکن در مورد حضور در مسجد و یا حرم معصومین علیهم السلام که به منظور کمال روحی و ارتباط صرفا معنوی است حفظ شرایط معنوی که یکی از آنان عدم حیض است ضرورت دارد از این رو حکمت یکی از احکام مسجد که جواز عبور حائض و جنب از مسجد است روشن می شود چرا که استفاده از مسجد به منظور عبور یک استفاده دنیوی و مادی است.
2) حکمت دیگری که می توان برای این پرسش ارائه داد که البته از لوازم تبیین قبلی است این مطلب است که قبح و زشتی حضور حائض یا جنب مخصوص قبور مطهر ائمه معصومین علیهم السلام نیست بلکه حضور حائض و جنب بر قبور مومنین نیز دارای کراهت شدید است در حالی که ممکن است در زمان حیات مومن چنین کراهتی وجود نداشته باشد . و علت آن هتک حرمت است و چون احترام امامان معصوم علیهم السلام خیلی بالاتر از احترام مومنین است لذا در مورد حرم معصومین حکم به حرمت و در مورد قبور مومنین حکم به کراهت شده است.
علت هتک حرمت همانطور که گفته شد ناشی از تاثیرات معنوی منفی بر روح میت و زائر است. برای فهم بهتر نحوه تاثیرگذاری و درک این تاثرات منفی مثالی می زنیم.
مخلوقات عالم دارای دو جنبه ظاهری و باطنی است ( دنیوی و اخروی ) هستند که با ملاحظه مجموع جوانب ظاهری و باطنی دارای مصلحت یا مفاسد دنیوی و یا اخروی هستند و نسبت به هرکدام از شئون دنیا و آخرت ممکن است دارای تاثیرات متفاوتی باشد لذا از نظر نشئه دنیوی و اخروی احکام خاصی خواهند داشت.
خون از نظر دنیوی عامل حیات بدن است و برای ادامه حیات ضروری است ولی به لحاظ آثار معنوی که دارد مانع کمال است برای نماز باید بدن و لباس را از آن پاک کرد . بدن عالم ابزار تعالی روح اوست و بوسه زدن بردست عالم عبادت است ولی همان بدن به محض مفارقت روح نجس می شود و بایستی آن را غسل داد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد