خانه » همه » مذهبی » در قرآن آمده که می فرماید: «کوه ها برای زمین به مانند میخ است.» در جایی دیگر از قرآن هم آمده که: «در قیامت کوه ها مثل پنبه می شوند و فرو می ریزند». در این جا تکلیف زمین چه می شود؟

در قرآن آمده که می فرماید: «کوه ها برای زمین به مانند میخ است.» در جایی دیگر از قرآن هم آمده که: «در قیامت کوه ها مثل پنبه می شوند و فرو می ریزند». در این جا تکلیف زمین چه می شود؟

خداوند متعال می فرماید:
« آیا زمین را محل آرامش(شما) قرار ندادیم؟ و کوه ها را میخهاى زمین؟ » ( نباء /7و8)
این آیات ناظر به زمان کنونی عالم است که زمین گهواره زندگی است و کوهها مثل میخ هایی هستند که یکپارچگی قطعات خاک را حفظ می کنند و مانع از گست و تحلیل خاک های زمین در اثر سیل و زلزله و باد و… می شوند . همچنین تعادل زمین را در حرکت وضعی آن حفظ می کنند و مانع از این می شوند که خشکی های زمین در اثر حرکت وضعی زمین از هم جدا شوند.همچنین وجود کوهها باعث می شود که جذر و مدّ ماه وخورشید نتواند خاک زمین را متلاشی کند ؛ چون همانطور که جذر و مدّ بر آبها تأثیر می گذارد بر خشکی نیز اثر می گذارد . کوهها ریشه های عمیقی در زیر زمین دارند و اکثر کوهها در زیر زمین به هم متصلند.
امّا آیه شریفه« و کوه ها مانند پشم رنگین حلاّجى شده مى گردد» (القارعة /5) ناظر به احوال قیامت است یعنی زمانی که قیامت می شود نظام عالم به هم می ریزد و ستارگان و سیارات به هم نزدیک می شوند و جاذبه های آنها لرزشهای عظیمی در زمین ایجاد می کند که در اثر این لرزشها کوهها متلاشی می شوند و خاک آنها پود شده وبه صورت پشم حلاجی شده می شود.
خداوند متعال در سوره قیامت می فرماید:
« (انسان شک در معاد ندارد) بلکه او مى خواهد(آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامت) در تمام عمر گناه کند! (5) (از این رو) مى پرسد: «قیامت کى خواهد بود»! (6) (بگو:) در آن هنگام که چشمها از شدّت وحشت به گردش درآید، (7) و ماه بى نور گردد، (8) و خورشید و ماه یک جا جمع شوند، (9) آن روز انسان مى گوید: «راه فرار کجاست؟!» (10) هرگز چنین نیست، راه فرار و پناهگاهى وجود ندارد! (11) آن روز قرارگاه نهایى تنها بسوى پروردگار تو است؛ (12) و در آن روز انسان را از تمام کارهایى که از پیش یا پس فرستاده آگاه مى کنند! (13) »

و در سوره مرسلات می فرماید:
« و سوگند به آنها که آیات بیدارگر(الهى) را(به انبیا) القا مى نمایند، (5) براى اتمام حجّت یا براى انذار، (6)
که آنچه به شما(درباره قیامت) وعده داده مى شود، یقیناً واقع شدنى است! (7) در آن هنگام که ستارگان محو و تاریک شوند، (8) و(کرات) آسمان از هم بشکافند، (9) و در آن زمان که کوه ها از جا کنده شوند، (10) و در آن هنگام که براى پیامبران(بمنظور اداى شهادت) تعیین وقت شود! (11) »

و در سوره تکویر فرمود :
« در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود، (1) و در آن هنگام که ستارگان بى فروغ شوند، (2) و در آن هنگام که کوه ها به حرکت درآیند، (3) و در آن هنگام که با ارزش ترین اموال به دست فراموشى سپرده شود، (4) و در آن هنگام که وحوش جمع شوند، (5) و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند، (6) و در آن هنگام که هر کس با همسان خود قرین گردد، (7) »

از این آیات به وضوح استفاده می شود که در هنگام قیامت زمین و منظومه شمسی و ستارگان از هم فرو می پاشند؛ و تبعاً زندگی نسل انسانی هم به پایان می رسد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد