خانه » همه » مذهبی » در مورد تلقین و نحوه استفاده مناسب از آن و صحت آن از نظر اسلام توضیح دهید.

در مورد تلقین و نحوه استفاده مناسب از آن و صحت آن از نظر اسلام توضیح دهید.

استحباب تلقین میت -به توحید, نبوت وامامت وولایت ائمه علیهم السلام با ذکر نامشان پس از گذاشتن وی در قبر وپیش از چیدن لحد ونیز بعد از دفن وپرا کنده شدن تشییع کنندگان بر ولی میت ویا نایب وی- در روایات معتبر وارد شده ومحل اتفاق فقهای شیعه است . کیفیت آن به این گونه است که پس از گذاشتن میت در قبر, ولی میت ویا نایب او داخل قبر شده با دست راست چانه راست میت وبا دست بازوی چپ ا و را گرفته وبه شدت تکان میدهد, سپس دهان خود را به گوش میت نزدیک کرده واو را تلقین میدهد .همچنین تلقین کسی که که در حال احتضار است به شهادتین اقرار به امامت امامان علیهم السلام , کلمات فرج توبه , استغفار ودعاهای وارد شده برای ولی میت ویا مجاز از طرف وی ویا غیر آن دو در صورت عدم حضور هیچ یک از انان مستحب است .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد