خانه » همه » مذهبی » در مورد سیره امام خمینی(ره) چه کتاب هایی وجود دارد؟ لطفا چند مورد را معرفی فرمایید.

در مورد سیره امام خمینی(ره) چه کتاب هایی وجود دارد؟ لطفا چند مورد را معرفی فرمایید.

براى مطالعه در این زمینه، ر.ک:
الف) زندگى نامه امام خمینى(ره) :
1- حدیث بیدارى حمید انصارى
2- زندگى سیاسى امام خمینى حسن رجبى
3- پا به پاى آفتاب
4- در سایه آفتاب محمد حسن رحیمیان
5- همگام با خورشید فردوس پور
6- سرگذشت هاى ویژه از زندگى امام خمینى جمعى از نویسندگان

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد