خانه » همه » مذهبی » در وقایع زمان وفات پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم یاران خاص امیر المومنین علیه السلام مانند سلمان، ابوذر، مقداد و عمار کجا بودند. ۱- ایا با امری که پیامبر در مورد ملحق شدن مهاجرین و یا مهاجرین اولیه به سپاه اسامه داشتند، انان هم به سپاه اسامه ملحق شدند؟ اگر جواب منفی است علت ان چه بود.۲- در غسل و کفن پیامبر نیز نامی از انان نیست. قطعا در سقیفه هم نبوده اند پس در کجا بوده اند.۳- چرا تنها نام انان بعد از چند روز و در روایات بست نیشنان خانه حضرت زهرا سلام الله علیها دیده می شود؟

در وقایع زمان وفات پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم یاران خاص امیر المومنین علیه السلام مانند سلمان، ابوذر، مقداد و عمار کجا بودند. ۱- ایا با امری که پیامبر در مورد ملحق شدن مهاجرین و یا مهاجرین اولیه به سپاه اسامه داشتند، انان هم به سپاه اسامه ملحق شدند؟ اگر جواب منفی است علت ان چه بود.۲- در غسل و کفن پیامبر نیز نامی از انان نیست. قطعا در سقیفه هم نبوده اند پس در کجا بوده اند.۳- چرا تنها نام انان بعد از چند روز و در روایات بست نیشنان خانه حضرت زهرا سلام الله علیها دیده می شود؟

در آن زمان کسی نسبت به ثبت اینگونه جزئیات اهتمام نداشته است و برای همین بسیاری از این جزئیات مهم ثبت و ضبط نشده است . علاوه بر این، نویسندگان مسائل تاریخی به نوعی از مخالفان بودند و وقایع مربوط به این شخصیتها را ننوشته اند .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد