خانه » همه » مذهبی » در کتاب فلسفه سال سوم دبیرستانم خواندم که سقراط در زمان خود گفته که به من در معبد وحی شد مردم را هدایت کنم. حال اگر بخواهیم بگوییم دروغ می گفته پس چرا عمر خود را فقیرانه صرف این کار کرد و جان خود را هم پای اعتقادات خود گذاشت؟ و اگر بخواهیم بگوییم راست می گفت با اعتقادات اسلامی مخالف است چون او اصلا کافر بود!

در کتاب فلسفه سال سوم دبیرستانم خواندم که سقراط در زمان خود گفته که به من در معبد وحی شد مردم را هدایت کنم. حال اگر بخواهیم بگوییم دروغ می گفته پس چرا عمر خود را فقیرانه صرف این کار کرد و جان خود را هم پای اعتقادات خود گذاشت؟ و اگر بخواهیم بگوییم راست می گفت با اعتقادات اسلامی مخالف است چون او اصلا کافر بود!

نسبت به کافر بودن سقراط دلیلی در دست نیست.آنچه مسلم است این است که او شخصیت اخلاقی برجسته ای بوده و به احتمال زیاد گرایشات دینی داشته است . اما این که دقیقا پیرو چه دینی بوده و یا چگونه خدایی را باور داشته معلوم نیست. از طرف دیگر سقراط هیچ مطلبی ننوشته و آنچه پیرامون الهام به او یا مکاشفه کاهنه های معبد دلفی توسط دیگران نقل شده بعید نیست که به نوعی درک وجدانی تعریف شود.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد