خانه » همه » مذهبی » دوستی با اهل کتاب

دوستی با اهل کتاب

تعبیر اولیاء که در قرآن کریم از جمله در سوره نساء تکرار شده است بیشتر به معنای ولی و سرپرست می باشد هر چند بمعنای دوست هم هست ،در هر صورت یک توصیه همیشگی قرآن است واختصاص به زمان پیامبرص ندارد بخصوص اگر بمعنای ولی و سرپرست باشد هر چند اگر بمعنای دوست هم باشد یک دستور دائمی است چون یهود ونصاری هیچگاه دوست واقعی با مسلمین نبودند .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد