خانه » همه » مذهبی » رحمت وعذاب کافران یا درد و رنج

رحمت وعذاب کافران یا درد و رنج

دوری از رحمت خداوند برای «جاحدین» است؛ یعنی، کفاری که حق را شناخته و عمداً با آن به مبارزه پرداخته اند؛ ولی کافران جاهل دو دسته اند: 1- جاهل مقصر؛ یعنی، کسی که همه شرایط برای شناخت فراهم بود و می دانسته است که دین دیگری وجود داردو اگر تحقیق کند راه حقیقت را می یابد؛ لیکن برخلاف حکم عقل و فطرت به تحقیق نپرداخته و بر مسیر خود اصرار ورزیده است. چنین کسی نیز راه رحمت را با دست خود بروی خویش بسته است.
2- جاهل قاصر؛
یعنی، کسی که شناخت حقیقت برایش ممکن نبوده است. چنین افرادی را خداوند «مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اَللَّهِ»؛ (9:106) نام برده و فرموده است:
عسی ان یرحمهم ربهم .
برای آگاهی بیشتر ر.ک: عدل الهی، شهید مطهری.
خدای متعال ارحم الراحمین است ، یعنی رحمتش برعالم از همه بالاتر است : سعه رحمت و افاضه نعمت از مقتضیات مقام الوهیت و از لوازم صفت ربوبیت است! سعه رحمت الهی را از حدیث رسول گرامی صلوات الله علیه و اله می توان استنباط کرد که طبق آن پس از دعا و درخواست آن حضرت که خدایا محاسبه ی اعمال امت مرا در قیامت به خود من بسپار تا اگر گنهکاری در میان آنان باشد من در برابر پیامبران دیگر شرمنده نشوم. خدای سبحان فرمود: محاسبه ی اعمال امت تو را خودم بر عهده می گیرم تا اگر عیب ، نقص و خللی در دیوان آنان باشد در حضور تو شرمنده نشوند! آموزه های مسلم قرآن کریم دو قسم رحمت عام و خاص را برای خداوند بیان می کند. رحمت خاص یا رحمت رحیمیه به مومنینی اختصاص دارد که قابلیت های خاص را از خود نشان داده اند و خداوند آن را بر خویش واجب کرده است. اما رحمت عام یا رحمت رحمانیه خداوند بدون انقطاع ،استثنا و بدون لحاظ هر گونه قابلیت، بلکه با عنایت و امتنان ، تمام مخلوفات را شامل می شود . اما بهره مخلوقات از آن یکسان نیست. قرآن به موجب وجوب رحمت خاص خداوند و شمول رحمت عام او ، رزق مخلوقات و نیز قبض و بسط آن را نیز بر عهده خداوند می داند و در عین حال نقش تلاش و تدبیر انسان ها در ضمن قانون عمومی ابتلا و امتحان در مسیر کمالشان تاکید دارد . اما در نهایت، بهره مندی هر موجودی طبق طرحی است که خداوند به اقتضای حکمت بالغه اش و برای او در سرای امتحان مناسب دیده است.
1- گره افتادن در کار موضوعی درست است و با اصول و مبانی اعتقادی و آیات و روایات هماهنگ و موافق است .
2- معنای گره افتادن در کار هموار نبودن مسیر امور و برخورد آنها با موانع و مشکلاتی است که سد راه به نتیجه رسیدن آنها است.
3- عوامل فراوانی در ایجاد گره در کارها نقش دارند برخی شناخته شده و برخی ناشناخته هستند ولی مهم آن است که نوعا این گره ها نتیجه اعمال و رفتار و نیت های بد خود ما است و در واقع از ما است که بر ما است . انسان با تصرف نابجا در طبیعت موجب از بین رفتن و زحمت تمام هستی است .
4- بی شک مهم ترین عامل در شکل گیری این موانع و گره ها رفتار انسانها ست و موجب پیچیده شدن و برخورد امور با موانع می شود .

منابعی که می توانید مطالعه کنید:
1- دو راهی های زندگی ؛ مهدی مهریزی، تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، 1376، 120 ص، چاپ اول.
2- قدرت فکر پژوهشی در زمینه بازسازی نیروی اندیشه، اراده و تلقین، ژوزف مورفی، ترجمه: هوشیار رزم آزما، تهران: سپنج و آرمان، 1366، 328 ص، چاپ دوم.
3- قانون توانگری کاترین پاندر، ترجمه: گیتی خوشدل، تهران: البرز، 1375، 347 ص، چاپ پنجم.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد