اینستاگرام علوم غریبه : zodiac720@

رزق وروزی

بهتر است به گیرنده کمک راست و با صداقت صحبت شود والبته به او گفته شود که عالم عالم اسباب و مسببات است واگر امثال من کمکی انجام می دهیم منشاء آن توفیق الهی است .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد