رفع عصبانیت با قرآن

میرزا احمد آشتیانی در کتاب هدیه احمدی آورده است که علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان فرموده اند: برای رسیدن به آرامش در حالت نشسته و ایستاده دست خود را روی سینه بگذارید و چندین مرتبه آیه ۲۸ سوره رعد را بخوانید:
“الذّینَ امَنوا و تَطمَئِنُّ قُلوبُهُم بذِکرِ اللهِ اَلا بذِکرِالله تَطمَئِنُ القلوب ” آرامش بخش ترین دعا برای آنان که به خدا ایمان دارند.
از آیه فوق استفاده می شود که تلاوت قرآن نیز برای انسان آرامبخش است چون قرآن یکی از مصادیق ذکر را در چند مورد، خود قرآن یاد بیان کرده است مثل آیه (ص والقرآن ذی الذکر سوره ص آیه 1و2)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد