خانه » همه » مذهبی » سلامآیا روزه های قضا باید به ترتیب گرفته شوند؟ مثلا کسی که از سالهای قبل روزه های قضا دارد میتواند اول روزه های قضای امسال را بگیرد بعد مال سالهای گذشته را؟

سلامآیا روزه های قضا باید به ترتیب گرفته شوند؟ مثلا کسی که از سالهای قبل روزه های قضا دارد میتواند اول روزه های قضای امسال را بگیرد بعد مال سالهای گذشته را؟

ترتیب در روزه های قضا لازم نیست اما اگر ابتدا روزه های امسال را بگیرید که به رمضان آینده نرسد مشمول کفاره تاخیر نخواهد شد .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد