خانه » همه » مذهبی » سلام در خصوص اینکه تمام احکام دین دلیل دارد شکی نداریم واینکه خیلی از انها برای ما روشن نشده ولی حق است اینکه خیلی از روغنفکران که اکثرا دین اسلام را نشناخته و با پررویی پیشرفت غرب را در زمان امروزی به این شکل میدانند که مسلمانان هنوز گیر با پای راست یا چپ مستراح رفتن هستند چه جوابی در این مسایل باید داد؟

سلام در خصوص اینکه تمام احکام دین دلیل دارد شکی نداریم واینکه خیلی از انها برای ما روشن نشده ولی حق است اینکه خیلی از روغنفکران که اکثرا دین اسلام را نشناخته و با پررویی پیشرفت غرب را در زمان امروزی به این شکل میدانند که مسلمانان هنوز گیر با پای راست یا چپ مستراح رفتن هستند چه جوابی در این مسایل باید داد؟

اغلب مسلمانهای عادی ـ مردم جامعه و دانشجویان ـ گیر با پای راست یا پای چپ رفتن به مستراح نیستند. این گونه مطرح نمودن چنین مسأله‌ای، خودش نوعی مغلطه و یکی از عوامل عقب‌ماندگی مسلمان‌هاست. از نظر اسلام روشن است که بهتر است انسان با پای چپ وارد مستراح شود. این دیگر گیر کردن ندارد.
یکی از عوامل عقب‌ماندگی مسلمین، کوتاهی در انجام وظیفه دینی رشد دادن و پروراندن علم است. گاهی هم به جای نگرش علمی به احکام اسلام، احکام اسلام را تمسخر می‌کنند. آیا تا کنون یکی از همین به اصطلاح شما «روغنفکران» تحقیقی علمی در مورد چرایی این حکم اسلام کرده است؟ در حالی که جا دارد این مسأله از جهات «پزشکی»، «روان‌شناختی»، «جامعه‌شناختی» و … بررسی علمی بشود . شاید این تمسخر آنها، ناشی از حقیقت تلخ نهفته ای به نام تکرار مکررات ثابت شده به جای اجتهاد و نوآوری در حوزه علمیه باشد. در طول تاریخ معاصر نیزمانند بزرگان قدیم اشخاصی مانند استاد شهید مطهری و اساتیدی چون عالم گرانقدر استاد قرائتی و یا استاد فاطمی نیا و جناب رحیم پور ازغدی هم در این زمینه تذکرهایی فرموده اند. لذا علما باید مسائل روز بشریت و حکومت اسلامی مانند بانک بیمه طلاق و دیگر نکات حقوقی و علمی ضروری بشریت را در دروس علمی طرح نمایند و راهکارهای اجرایی برای حل آنها داشته باشند. طرح این مسائل و بررسی و تبلیغ آن همه ترغیب و تشویق به علم وفواید جامعه و حکومت ایمانی بی شک بهترین پاسخها را برای اینگونه پرسشها یا تمسخرهای دینداری است.
به جای آن‌که بیشتر در فکر تو دهنی زدن به روشنفکرنمایانی باشیم که اسلام و مسلمین را مسخره می‌کنند، باید به فکر علاج درد خودمان باشیم. این درد جان‌کاهی است . درد اساسی این است نه تمسخر چند روشنفکرنما.
هر دینداری باید در مواجهه با افراد نا آگاه به مسائل دینی با توجه به توان وعلایق شخصی در زمینه کارکردهای دین و تشریح دست برتر دین در امور مردم و جامعه تلاش و اجتهاد و وقتگذاری نماید. برای یاد آوری برخی عناوین کارکردهای دین نیز تقدیم میگردد :
این جهانى روانشناختى معنا بخشیدن به حیات احساس خوش بینى و رضایت
مطبوع سازى زندگى ایجاد امیدوارى مسئولیت پذیرى نشاط و حرکت
انسجام و تعادل شخصیت سلامت و آرامش روان تحمل فشارهاى روانى
کاهش افسردگى کاهش بزه کارى کاهش مصرف الکل و مواد مخدر کاهش خودکشى
رضایت از ازدواج و کاهش طلاق سازگارى جهان درون و برون، کاهش رنج ها
هدف بخشى و ایده آل پرورى پاسخ به احساس تنهایى تقویت قدرت کنترل غرایز
سلامت جسمانى و افزایش طول عمر تسریع در درمان پاسخ به غرایز فرامادى
خضوع و تعبد در جهان آکنده از سرگردانى و تعارض افزایش قدرت کنترل و مدیریت ذهن شجاعت آفرینى و افزایش قدرت پایدارى بهداشت روح و حقیقت برین وجود انسان ایجاد و قار و سنگینى و دورى از جلفى و سبکى
کاهش و کنترل عملیات جنسى معرفتى پاسخ پرسش هاى بنیادین خداشناسى
هستى شناسى جهان شناسى انسان شناسى فرجام شناسى
راه شناسى راهنما شناسى دین و علم انگیزش علمی
جهت دهی به علم پیش فرض های علوم گزاره های علمی ایجاد روحیه علمی اجتماعى
ایجاد جامعه سالم پشتوانه اخلاق اجتماعى انسجام و همبستگی اجتماعی انگیزش محبت و عواطف انسانی انقلاب درونی در برابر خودخواهی ها تصفیه کدورت ها ایجاد حس مسؤولیت
استوارسازی پیمان ها عدالت و قانون بینش و انگیزش ارائه قوانین عادلانه
مبارزات آزادی بخش استقرار نظم عادلانه فرا این جهانى ترسیم دقیق سیماى آخرت
بیان عوامل مؤثر در سرنوشت اخروى انگیزش راهنمایى و هدایت
تنظیم جهان ناظر به آخرت و . . .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد