خانه » همه » مذهبی » سلام ایا مامومین در یک صف میتوانند با امام جماعت بایستند و نماز جماعت بخوانند.خامنه ای

سلام ایا مامومین در یک صف میتوانند با امام جماعت بایستند و نماز جماعت بخوانند.خامنه ای

مأموم نبایدجلوتر ازامام بایستدواگر مساوی او هم بایستد اشکال داردوبه احتیاط واجب باید کمی عقب تر ازامام بایستد.توضیح المسائل مراجع ،مسئله 1432

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد