خانه » همه » مذهبی » سلام تاخیر ۷ ساعتی در ثبت گناه انسانها توسط فرشته ها برای چه کسانی است؟

سلام تاخیر ۷ ساعتی در ثبت گناه انسانها توسط فرشته ها برای چه کسانی است؟

آنچه در روایات معصومین (ع) در اوصاف این فرشتگان آمده مطابق همین حقیقت است. مطالب این روایات را صدوق رحمة اللَّه علیه، چنین خلاصه کرده است:
«هیچ بنده اى نیست مگر آنکه بر او دو فرشته گماشته شده اند که همه اعمال او را مى نویسند. کسى که قصد کار نیکى نماید و آن را انجام ندهد برایش یک حسنه مینویسند. و اگر انجام دهد ده حسنه مینویسند. و اگر قصد سیئه نماید آن را نمى نویسند. تا آنکه انجام دهد و چون انجام داد تا هفت ساعت از نوشتن آن خوددارى میکنند تا اگر توبه کرد نمى نویسند و اگر توبه نکرد یک سیئه مینویسند. این فرشته هر عمل کوچک و بزرگ تا دمیدن در خاکستر را مینویسند. تا مرد مسلمان ساکت است محسن نوشته میشود و چون سخن گفت محسن یا مسى ء شمرده میشود.
و از جوامع الجامع از رسول خدا (ص) روایت کرده که فرمود: نویسنده حسنات در طرف راست آدمى، و نویسنده سیئات در طرف چپ آدمى قرار دارند و دست راستى بر دست چپى فرماندهى دارد، و دست چپى به فرمان او کار مى کند. بنا بر این، اگر انسان عمل نیکى انجام دهد، دست راستى ده برابرش را مى نویسد، و اگر عمل زشتى مرتکب شود به دست چپى مى گوید: هفت ساعت مهلتش بده، شاید تسبیحى گوید و استغفارى کند، (اگر نکرد آن وقت گناهش را بنویس) « نور الثقلین، ج ۵، ص ۱۱۱ به نقل از جوامع الجامع.».
با توجه به روایات این مهلت هفت ساعته برای همه بندگان خدا است .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد