خانه » همه » مذهبی » سلام خدا جان عامل حرکت برترین قدرت از بدو خلقت، با یاد خدا نفس بکش به کارهای خود برس حتی با آن بخواب سپس نظر بده چه دیدی با خدا تمایل داشتید بنویسید آن کتاب آسمانی ست مشاهدات خود را در کتاب مقدس گینس به ثبت برسانید از تک تک مردم خوب و نازنین کیهان مجازی دعوت به عمل آورید این یک رکورد کیهانی ست، کیهان مجازی به کیهان حقیقی تغییر کرد، به همین راحتی خدا را میتوان دید اصغر سمیعی مونتاژ کار کیهان حقیقی در کیهان مجازی ست، به امید دیدار خدا نگهدار .

سلام خدا جان عامل حرکت برترین قدرت از بدو خلقت، با یاد خدا نفس بکش به کارهای خود برس حتی با آن بخواب سپس نظر بده چه دیدی با خدا تمایل داشتید بنویسید آن کتاب آسمانی ست مشاهدات خود را در کتاب مقدس گینس به ثبت برسانید از تک تک مردم خوب و نازنین کیهان مجازی دعوت به عمل آورید این یک رکورد کیهانی ست، کیهان مجازی به کیهان حقیقی تغییر کرد، به همین راحتی خدا را میتوان دید اصغر سمیعی مونتاژ کار کیهان حقیقی در کیهان مجازی ست، به امید دیدار خدا نگهدار .

در عین حال که خدا وجود دارد، اگر خدا با ابزار مادی به صورت محسوس دیده می شد، دیگر خدا نبود. فرض وجود «خدای قابل دیدن» مثل فرض وجود مثلث چهارضلعی یا مثل فرض عدد چهار فرد است. برای اینکه معلوم شود چرا خدا قابل دیدن نیست، و به طور کلّی چرا با حواسّ ادراک نمی شود، باید ابتدا تصوّر درستی از خدا به دست آورد. پذیرش امکان رؤیت حسى خداوند، به معنى قبول جسمانى بودن اوست.
با وجود محال بودن رؤیت حسى در مورد خداوند، خداوند به طریقى غیر از راه حسّ، هم در دنیا و هم در قیامت قابل درک است.
دلایلى که براى اثبات وجود خداوند اقامه شده است، متعدد و متنوع است. اما اصل کلى در تمامى این دلایل این است که آنها به منزله تابلوهاى راهنمایى و فلش هایى هستند که انسان را از جهت هاى گوناگون متوجه یک امر فطرى و روشن و بدیهى مى کنند، زیرا وجود خداوند متعال از روشنترین و واضح ترین مفاهیم براى بشر است.
خداوند متعال خود را از لابلاى اتم ها و نوترون ها نمایانده است، چنانچه خود را در تمام وجود آدمیان نشان داده است منتها چشمى بینا مى خواهد.
از همه بیچاره تر خفاش بود
کو عدوىِ آفتابِ فاش بود
ــــــــــــــ
بررسی بیشتر:
– کتاب «توحید استاد شهید مطهرى»، ص 55 ـ 98
– کتاب «اثبات وجود خدا» ویرایش «جان کلوور مونسما» ترجمه احمد آرام و دیگران

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد