خانه » همه » مذهبی » سلام.زن و شوهری کودکی را به عنوان فرزندخوانده پذیرفتند که اکنون۱۵سال دارد. حال پدر فوت نموده مادر قیم او شده. طبق تعهدشان یک سوم اموال پدر باید به فرزندخوانده اش که دختر است برسد. آیا قیم میتواند در این پول تصرف کند ودر این صورت باید صرف چه اموری شود میتواند خرج خورد و خوراک و پوشاکش کند با اینکه حقوق پدر مرحوم مکفی است؟

سلام.زن و شوهری کودکی را به عنوان فرزندخوانده پذیرفتند که اکنون۱۵سال دارد. حال پدر فوت نموده مادر قیم او شده. طبق تعهدشان یک سوم اموال پدر باید به فرزندخوانده اش که دختر است برسد. آیا قیم میتواند در این پول تصرف کند ودر این صورت باید صرف چه اموری شود میتواند خرج خورد و خوراک و پوشاکش کند با اینکه حقوق پدر مرحوم مکفی است؟

اگر مرحوم وصیت به ثلث مال برای دختر کرده است باید در اختیار دختر قرار گیرد و با اجازه خود او صرف مخارج خوراک و پوشاک او شود و بعنوان فرزند نمی تواند از حقوق اختصاصی بیمه برای فرزند استفاده کند .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد