خانه » همه » مذهبی » سلام شوهر من اجازه شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن را به من نداده آیا شرکت نکردن در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال هم موجب تضعیف نظام اسلامی است؟مقلد مقام معظم رهبری

سلام شوهر من اجازه شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن را به من نداده آیا شرکت نکردن در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال هم موجب تضعیف نظام اسلامی است؟مقلد مقام معظم رهبری

مقام معظم رهبری در زمینه اجازه شوهر برای شرکت در راهپیمائی می فرماید:
سؤال: با توجه به این که زن جهت شرکت در راهپیمایی می‌بایست از منزل خارج شود آیا واجب است از شوهر اجازه بگیرد و اگر شوهر به همسرش بگوید من به هیچ عنوان راضی به شرکت در راهپیمایی نیستم، تکلیف زن چیست؟
جواب: در مواردی که شرکت نکردن در راهپیمایی موجب تضعیف نظام اسلامی شود، منوط به اذن شوهر نیست.
(www.leader.ir/fa/content/17413/)
سایر استفتائات
آیا شرکت کردن در راهپیمائی های بیست و دوم بهمن و روز قدس واجب است و شرکت نکردن حرام شرعی است؟
ج) شرکت نکردن اگر موجب تضعیف نظام اسلامى شود، حرام است.
س1: آیا رأى دادن در انتخابات ملى در کشور کافر جایز است؟
س2: اگر جایز است، آیا مى‌توان به کاندیدایى رأى داد که مسلمانان در برخى از موضوعات (مثلاً عقب نشینى از عراق) او را پشتیبانى و تأیید مى‌کنند و نه به شخص دیگرى؟
ج1و2) رأى دادن به کاندیداهاى مجالس ملّى براى تصدّى امور اجتماعى و سیاسىِ مشروع، مانع ندارد و فرقى در این باره بین کاندیداى مسلمان و غیر مسلمان نیست.
س: آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی ایران شرعا واجب است و عدم شرکت حرام است؟
ج) شرکت درانتخابات نظام جمهورى اسلامى براى افراد واجد شرایط، یک وظیفه شرعى، اسلامى و الهى است.
س: آیا شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی ایران واجب عینی است یا کفایی؟
ج) واجب عینى است.
س: با توجه به این که زن جهت شرکت در انتخابات می‌بایست از منزل خارج شود آیا واجب است از شوهر اجازه بگیرد ؟ و اگر شوهر به همسرش اجازه شرکت در انتخابات را ندهد یا رضایت نداشته باشد تکلیف زن چیست؟
ج) شرکت در انتخابات منوط به اذن شوهر نیست.
س: حکم رأی دادن سفید و بی نام چیست؟ در صورت عدم شناخت و تحقیق ، یا تحقیق کافی و عدم وصول به نتیجه و تحیّر در انتخاب اصلح چطور؟
ج) در هر صورت اگر رأی سفید دادن موجب تضعیف نظام اسلامی باشد، حرام است.
س: در صورتی که به شخصی رأی داده شود و بعداً ایشان آن طور که باید به احکام اسلامی عمل نکند و موجب نارضایتی گردد ، آیا فرد رأی دهنده ، در محضر خداوند متعال مسئول خواهد بود یا خیر ؟
ج) اگر بر طبق موازین شرعی عمل کرده است، مسؤول نخواهد بود.
س: در ایام انتخابات جهت شناخت کاندیدای مناسب، می‌بایست نواقص و عیوب و امتیازات آنها را در گذشته و حال تفحص کرد تا فرد لایق را پیدا نمود، آیا صحبت کردن پشت سر کاندیداها برای انتخاب فرد اصلح، ‌ جایز است؟ ملاک چیست؟
ج) در امور مربوط به انتخابات در حد مشاوره، اشکال ندارد.
س: با توجه به نزدیکی زمان انتخابات آیا دعوت بسیج از کاندیداها برای تبیین مواضع خود در مسجد اشکال دارد؟
ج) باید بر طبق قوانین و مقررات نظام اسلامی عمل شود.
حکم شرکت یا عدم شرکت در انتخابات سایر کشورها چیست؟ آیا در این حکم فرقی بین کشور اسلامی و غیر اسلامی و انتخابات رسمی کشوری و انتخابات غیر رسمی کوچک وجود دارد یا خیر؟ اگر فرق دارد، حکم هر کدام چیست؟
ج) به طور کلى شرکت در انتخاباتى که موجب جلوگیرى از فساد و یا فساد بیشتر شده و یا شرکت نکردن موجب تضعیف اسلام و مسلمین شود، واجب است.
(http://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=323&pid=323&tid=-1)

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد