خانه » همه » مذهبی » سلام علیکم.لطفا اوضاع سیاسی و اقتصادی و فرەنگی در زمان امام علی را بیان کردە و منابعی( اعم سایتەای معتبر و کتب) را معرفی کنید و بفرمایید ایا اوضاع سیاسی و اقتصادی زمان امام علی بر الان ەم صدق میکند?

سلام علیکم.لطفا اوضاع سیاسی و اقتصادی و فرەنگی در زمان امام علی را بیان کردە و منابعی( اعم سایتەای معتبر و کتب) را معرفی کنید و بفرمایید ایا اوضاع سیاسی و اقتصادی زمان امام علی بر الان ەم صدق میکند?

اقتصاد، دانشی است که رفتارهای اقتصادی افراد در ارتباط با هم، با طبیعت و سایر امکانات اقتصادی و مردم با دولت و برعکس را بررسی می‌کند. نوع رفتارهای انسان در عرصة اقتصاد، از باورهای او به دنیا، خدا، آخرت و مفهوم سعادت و… ناشی می‌شود. امیرمؤمنان(ع) باور‌های ویژه‌ای دربارة این مقولات دارد که با تفکرات سردمداران مکاتب مادی متفاوت است؛ برای همین اقتصاد و ضوابط اقتصادی در نگاه علی(ع) غیر از دیگر دیدگاه‌های اقتصادی خواهد بود.
اگرچه اسلام با همة ابعادش در بستر زمانی آرام، به مرحلة عمل نرسید، ولی برنامة جامع و سعادتمندانة زندگی را می‌توان از قرآن و گفتار و سیرة معصومان(ع)، به ویژه سیره و گفتار امام علی(ع)، گرفت که مسئول حکومت الهی در همة ابعاد بشری، در عرصة گستردة جغرافیایی بودند. امیرمؤمنان به لحاظ معنوی، و از جهت کار و تلاش اقتصادی در اوج بود. در سیاست و هدایت جامعه نیز شخصیتی فوق‌العاده به شمار می‌رفت.
انسانی که در اوج قلّه معنویت باشد، به یقین وقتی از اقتصاد سخن می‌گوید یا در صحنة اقتصادی فعالیت می‌کند، سخن و رفتار اقتصادی‌اش بسیار متفاوت‌تر از سخن و گفتار و کردار اقتصادی افرادی خواهد بود که از معنویت، اخلاق و فضیلت‌های انسانی دور هستند، لذا پیام‌ها و نتایج اقتصادی هر کدام از این دو گروه برای بشر متفاوت خواهند بود.
سیرة اقتصادی امام علی(ع) در دو مرحله (سیرة امام در ادارة امور اقتصادی جامعه و سیرة اقتصادی حضرت در رفتارهای اقتصادی شخصی) بررسی می‌شود. امام هنگامی که به حکومت رسید، وضعیت اقتصادی جامعه، به‌ویژه توزیع امکانات، بسیار نامناسب بود، لذا برای سامان دادن به این وضعیت، توزیع را به‌گونه مساوی انجام داد. همچنین از ذخیره‌سازی بیت‌المال و تأخیر در توزیع آن خودداری کرد.
این قبیل سیاست‌ها باعث شد وضعیت اقتصادی جامعه دگرگون شود. فقر و بی‌عدالتی از بین برود و همة مردم کوفه از امکانات اولیة زندگی بهره‌مند شوند. امام در سیرة اقتصادی شخصی بسیار اهل تلاش و تولید بود، اما در عرصة تخصیص درآمد شخصی برای هزینه‌های فردی خویش، به حداقل بسنده و درآمدها را در راه خدای متعال مصرف می‌کرد.
اگر ما هم نگرشمان به دنیا و جامعه همانند نگرش امام علی(ع) باشد می‌توان با همان ابزارها اقتصاد امروز جامعه را سر وسامان داد و جای شک و شبهه نیست مشکل ما نگرش و استفاده از ابزار است که قابل تطبیق با نگرش امام نیست.

معرفی منابع در این خصوص:
مقاله: اوضاع و شرایط حکومت امام علی علیه السلام در مجله «اسلام پژوهی» بهار و تابستان 1385 – شماره 2، نوشته عبدالرحیم قنوات
مقاله :امام علی (ع)، دولت و سیاست های اقتصادی نویسنده: محمدتقی گیلک حکیم آبادی منبع: کتاب نقد 1380 شماره 19 وابسته به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد