خانه » همه » مذهبی » سلام .لطفا یک توضیح دقیق و تحلیلی و مفصل از این نوشته بدید: در ایه ۳۳ سوره نبا فرموده: (و کواعب اترابا): « و حوریانی بسیار جوان و هم سن و سال». در تفسیر این ایه امده است که: پستانهای حورالعین به اندازه حقه انار است، نه خیلی بزرگ و نه خیلی ریز، و به اصطلاح امروزی ها نه شتری است و نه گردویی و فندقی، بلکه اناری است، ان هم نه اینکه روی سینه هایشان پخش شود بلکه روی سینه هایشان به طور برجسته می ایستد. خیلی خیلی عجیبه!!! ممنون

سلام .لطفا یک توضیح دقیق و تحلیلی و مفصل از این نوشته بدید: در ایه ۳۳ سوره نبا فرموده: (و کواعب اترابا): « و حوریانی بسیار جوان و هم سن و سال». در تفسیر این ایه امده است که: پستانهای حورالعین به اندازه حقه انار است، نه خیلی بزرگ و نه خیلی ریز، و به اصطلاح امروزی ها نه شتری است و نه گردویی و فندقی، بلکه اناری است، ان هم نه اینکه روی سینه هایشان پخش شود بلکه روی سینه هایشان به طور برجسته می ایستد. خیلی خیلی عجیبه!!! ممنون

همان مقدار که ذکر کردید به نظر کفایت می کند، اما باید یاد آور شد که قدرت خدا و نعمت های بسیار او عجیب تر است. و بهتر است بدانیم:قرآن کریم گاهی بهشت و جهنم را با اوصاف مادی توصیف نموده است و گاهی آنها را با اوصاف روحانی و معنوی وصف کرده است. گاهی از باغ‌های بهشتی، سایه‌های لذت بخش، غذاها و ظرف‌های آن‌ چنانی، شراب‌های طهور، لباس‌ها و زینت‌های فاخر، همسران زیبا و … سخن به میان آورده و گاهی سخن از روضه، رضوان و رضایت الهی، نشاط درونی و … سخن به میان آورده است.بهشت روحانی از حیث رتبه و مقام بسیار بالاتر از بهشت مادی و نعمت‌های مادی است، چنان‌که در سوره توبه پس از ذکر اوصاف نعمت‌های مادی، بلافاصله می‌فرماید: «و رضوانٌ مِن اللهِ اکبر»؛ (1) یعنی مقام رضوان و خشنودی پروردگار بالاتر از این نعمت‌های ذکر شده است. اما بعضی از مراتب بهشت روحانی مخصوص برخی مومنان است نه همه مومنان چنان‌که می‌فرماید: «آیا هر فرد از ایشان چنین طمعی دارد که در بهشت نعیم داخل شود؟ نه، چنین نیست».(2)پاداش های مادی بهشتی، پاداش های ناچیزی در برابر حرمت های دنیایی مؤمنین و اهل بهشت می باشد. و نباید روی آن ها متوقف شد بلکه باید رضایت الهی را در همه احوال دنبال کرد. وقتی بنده ای به مقام رضایت و خشنودی خداوند متعال برسد پاداش های مادی ارزشی چندانی برای او ندارند.
پاورقی:
(1) توبه/ 72.
(2) معارج/ 38 و 39، “أَ یَطْمَعُ کُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ یُدْخَلَ جَنَّةَ نَعیمٍ، کَلا”.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد