خانه » همه » مذهبی » سلام وقتتون بخیر. اینکه خداوند روح القدس رو به صورت فطری و نه اکتسابی به برخی از بندگانش داده است و همچنین امکان اکتساب آن را برای دیگران ناممکن کرده است عدالت است ؟

سلام وقتتون بخیر. اینکه خداوند روح القدس رو به صورت فطری و نه اکتسابی به برخی از بندگانش داده است و همچنین امکان اکتساب آن را برای دیگران ناممکن کرده است عدالت است ؟

مالکیت خدای متعال بر روح در متن پرسش خلط با بعضیت و قطعه جدا شده ای از خدای سبحان و منزه از هر ترکیب نباید تصورشود. روح القدس به شخص اعطا نشده است. روح اعطایی خدای متعال به انسان کامل یا معصوم علیه السلام غیر از روح القدس و از ناحیه مالکیت و خالق بودن خدای متعال و مسولیتهای سنگین برای آن شخص قائل شده است. براساس آیات و روایات، ارتباط خاصى میان روح انسان در برزخ و بدن مادى او در قبر خاکى وجود دارد . این ارتباط، در اصل از ارتباط روح و بدن مادى – که در طول زندگى دنیوى با یکدیگر نوعى اتحاد داشته اند سرچشمه مى گیرد . ارتباط مزبور با قطع تعلّق روح از بدن، پس از مرگ، به کلى از میان نمى رود ؛ بلکه یک نوع ارتباط در حدّ پایین ترى میان روح برزخى و بدن مادى و خاکى وجود دارد . این ارتباط در حد و اندازه اى نیست که در زندگى دنیوى و در دوران تعلّق روح به بدن وجود داشت؛ بلکه در میزانى ضعیف تر و با کیفیتى دیگر است . از این رو روح به رغم حضورش در عالمى فوق ماده، توجّه خاصى به بدن مادى و نقطه اى دارد که بدن خاکى در آن هست . براساس همین «ارتباطِ» قبر خاکى با قبر برزخى»، دستورات و احکام خاصى در باب تشییع جنازه، کفن و دفن، احترام و استحباب زیارت قبور، دعا، طلب رحمت و مغفرت بر سر قبرها و نظایر آنها، در شریعت اسلامى وجود دارد .ارتباط روح با قبر خاکى، موجب مى شود که بتوان از این طریق، بهتر با روح رابطه برقرار کرد و نیز توجّه او را جلب نمود . بدین جهت در روایات، تأکید فراوانى بر زیارت قبور، دعا، طلب رحمت و مغفرت و تلاوت قرآن کریم بر سر قبرها شده است . این آداب در هر جایى، براى مردگان خوب است ؛ ولى به دلیل ارتباط قبر برزخى با قبر خاکى، بر انجام دادن این آداب بر سر قبرها، تأکید بیشترى شده و از استحباب بیشترى برخوردار است .از طرفى ارواح نیز براساس این ارتباط، از حضور مؤمنان مسرور و مبتهج مى شوند .

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد