خرید سریع بدون ثبت نام

شرائط امام جماعت

مقصود از شرائط امام جماعت این استکه امام جماعت باید مرد , عاقل , بالغ , شیعه , حلال زا ده و عادل باشد و نماز را به طور صحیح بخواند ( عادل کسی است که گناه کبیره انجام ندهد و اصرار بر گناهان صغیره نیز نداشته باشد ) بنا بر این اگر کسانی که امام جماعت می شوند این شرایط را دارند اقتدا به انها اشکال ندارد و الا نه 0

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد