خرید سریع بدون ثبت نام

طلسم برای تبدیل به ماهی شدن

طلسم برای تبدیل به ماهی شدن
طلسم برای تبدیل به ماهی شدن

این طلسم را روز جمعه آخر ماه قمری بنویس با جوهر آبی و لوله کن در دهان ماهی گذار زیرش نام خودت یا هر کس که خواهی بنویس به اذن خدا تبدیل بهماهی میشود یا مسخ میشود-نکته اینها از کتاب قدیم بیرون آوردم و راست و درستش با نویسنده ولی باحاله-

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد