خانه » همه » مذهبی » طلسم چیست.ایا.اثر داره؟

طلسم چیست.ایا.اثر داره؟

پرسشگر گرامی، طلسم عبارت است از نقوش سحرى یا تنجیمى و یا چیزى منقّش به این نقوش، که براى دفع آفتها یا چشم زخم و یا حوادث دیگر تهیه مى کنند. «بَلیناس حکیم» به لقب «پدر طلسمات» شهرت یافته است و بنابر برخى روایات، او در بسیارى از شهرها طلسمهایى براى محافظت از توفان و مار و کژدم ساخته بوده است. قواعد گوناگون براى تهیه طلسم به «هرمس تریسمگیستوس» منسوب است.
علم طلسمات را لیمیا(علوم خمسه محتجیه) نیز مى نامند. اصحاب طلسم براى برخى اعداد، خواص و تأثیر قائلند و مى پندارند که مى توان میان مردمان از طریق نوشتن اعداد مخصوص مهر و کین پدید آورد; اعدادى چون اعداد متحابه، مربع وفقى. این عقیده، نتیجه اعتقاد به تأثیر قواى آسمانى (=قواى فعّاله) در قواى زمینى(=قواى منفعله) است. معتقدان به این عقیده، گمان مى کرده اند که هر کس بتواند میان این دو نیرو ارتباط برقرار کند، از آثار ویژه آنها بهره مند مى شود و کارهایى شگفت انگیز انجام مى دهد.
سحر و جادو و طلسم از امورى است که واقعیت دارد البته انجام دادن آن حرام است. وجود چنین نیروها به مقتضای نظام دنیا می باشد که تزاحم میان زشتی ها و پلیدی ها وجود دارد و همچنان که انسان های شیطان صفت و زشت کار وجود دارد جن های پلید و آزاردهنده نیز وجود دارد.
شایان ذکر است: گرچه سحر و جادو واقعیت دارد چنین نیست که هر کس ادعا کند ادعای او پذیرفته باشد. اکثر کسانی که به این امور می پردازند کلاه بردارانی هستند که از این طریق قصد اخاذی و پر کردن جیب خود را دارند. لذا همان گونه که هر کسی نمی تواند ادعای طبابت کند سحر کردن نیز کار هر کس نیست ولی اگر بر فرض موردی پیدا شد که سحری در کار بود راه هایی برای بطلان آن وجود دارد: 1- استعاذه به خداوند و خواندن سوره های فلق و ناس. 2- خواندن و نوشتن آیات 75 تا 82 سوره یونس. 3- دعا وتضرع به درگاه خداوند. 4- درخواست دعا از اولیای واقعی خداوند. در مورد دعا نویسی اکثر دعا نویس ها شیادانی حرفه ای هستند. اگر کسی خواهان دعاست باید با زبان خویش و با کمال توجه به مفاهیم و مضامین آن به درگاه خداوند دعا کند و از او حوائج خویش را طلب نماید نه اینکه شیادی برای او چیزهایی بر روی کاغذ بنویسد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد