خانه » همه » مذهبی » عاقبت مصعب که عامل قتل مختار بود

عاقبت مصعب که عامل قتل مختار بود

کشته شدن مصعب بخاطر گرفتن انتقام خون مختار نبود بلکه با درگیری با مروانیان بر سر حکومت بر عراق کشته شد.
مصعب بن زبیر از طرف برادرش مأمور جنگ با مختار گردید و در جنگى که بین سپاهیان او با مختار درگرفت، مختار کشته شد و حکومت کوفه به دست مصعب بن زبیر قرار افتاد. سالى نگذشت که حجاج بن یوسف ثقفى از طرف عبد الملک بن مروان به جنگ با او برخاست و مصعب توسط حجاج کشته شد و کوفه به دست مروانیان افتاد . ( ر.ک:‌ ابن اثیر، کامل ابن اثیر، ج12، ص231) در سایت اندیشه قم نیزآمده است: عبدالملک در سال 71 هجری، به جنگ مصعب بن زبیر رفت و در محلی به نام دیر جاثلیق – در دو فرسخی انبار – با او رو به رو شد و جنگ سختی میان آنان در گرفت. سرانجام عبدالملک بر او غالب شد. یاران مصعب او را تنها گذاشتند. و اکثر یاران او مردان ربیعه بودند که از یاری او دست برداشتند. مصعب تنها و بی کس در خیمه ای بر تخت نشسته بود که سربازان عبدالملک او را غافلگیر کردند و او را در تخت خودش به هلاکت رساندند.
عبیدالله بن زیاد بن ظبیان سر او را برید و نزد عبدالملک آورد و چون آن را روی تخت عبدالملک گذاشت، عبدالملک به سجده افتاد.
ابومسلم نخعی می گوید:
بر عبدالملک بن مروان وارد شدم و دیدم سر مصعب ابن زبیر پیش روی اوست. پس گفتم: ای امیر مؤ منان! من در اینجا امر عجیبی مشاهده کردم. عبدالملک گفت: چه دیدی؟ گفتم: سر حسین بن علی را نزد عبیدالله بن زیاد دیدم و سر عبیدالله بن زیاد را پیش مختار بن ابی عبید و سر مختار بن ابی عبید را پیش روی مصعب بن زبیر و سر مصعب بن زبیر را پیش روی تو…
عبدالملک از این سخن ابومسلم سخت متأثر شد و از شدت فشار بیرون رفت.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد